La fram strategi for økt frivillighet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterte i juli 2012 regjeringens nasjonale strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Formålet er blant annet å få bukt med de store geografiske variasjonene i tvangsbruk og ufullstendig registrering av tvangsdata i helseforetakene.

– Det er problematisk at bruken av tvang i psykisk helsevern varierer så mye fra sted til sted. Det er også uholdbart at vi vet så lite sikkert om det reelle omfanget av tvangsbruken. Korrekt registrering og rapporteringen av data må prioriteres av helseforetakene, sa helse- og omsorgsministeren da hun presenterte den nasjonale strategien 6. juli.

Veileder og tipshefte

Strategien inneholder 14 nasjonale tiltak for økt frivillighet. Det skal blant annet utarbeides en felles veileder til kommunene og det psykiske helsevernet om forebygging, reduksjon og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene. Veilederen skal gi anbefalinger om frivillige løsninger og alternativer til tvang. Det skal også utarbeides et tipshefte til spesialist- og kommunehelsetjenesten om frivillige og brukerstyrte tilbud

Det skal dessuten foretas en gjennomgang av ordningen med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold for å undersøke i hvilken grad frivillige tiltak har vært vurdert/utprøvd.

Forske på tvang

Eksempler på andre tiltak:

  • Nedsette en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet, som i samarbeid med RHFene skal utarbeide forslag til en enhetlig og korrekt registrering og innrapportering av alle aktuelle tvangsdata, på tvers av helseforetak og helseregioner.
  • Utvikle et egnet, validert instrument for å måle opplevd tvang i løpet av behandlingsepisoden som både kan benyttes i forskning og i kvalitetsarbeid lokalt. Prosjektet er i gang og er lokalisert til Akershus Universitetssykehus.
  • Etablere et nasjonalt prosjekt for vitenskapelig innsamling, systematisering og analyse av brukeres og pårørendes opplevelser ved bruk av tvang
  • Etablere et nasjonalt prosjekt for å styrke etikkarbeidet i de psykiske helsetjenestene.

Last ned Bedre kvalitet - økt frivillighet: Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske
helsetjenester (2012-2015).

Gå til Psykolgforeningens sider om tvang i psykisk helsevern.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.