– Kvaliteten i behandlingen lider

– Det gis for lite behandling, enten for kort eller for lite hyppig, sa president Håkon Kongsrud Skard i Psykologforeningen på Helsedagen 2021. (Foto: Psykologforeningen)

Helsedagen 2021: Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard ga klar beskjed om hva han synes om dagens målesystemer i psykisk helsevern.

Psykologer bruker altfor mye tid på å registrere irrelevante mål i et detaljert kontrollsystem, mener president Håkon Kongsrud Skard i Psykologforeningen.

Torsdag diskuterte han framtida i psykisk helse med tre toppolitikere på Dagens Medisins fagseminar i Oslo.

Der møtte Skard helsepolitiske talspersoner Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet, Sveinung Stensland i Høyre og Kjersti Toppe i Senterpartiet. Nestleder Petter Andreas Ringen i Norsk psykiatrisk forening utfordret også politikerne.

Trenger flere stillinger

Et av temaene var Arbeiderpartiets forslag om at alle pasienter som blir henvist til psykisk helsevern, skal få en vurderingssamtale. Det støtter Psykologforeningen, men da trengs det flere psykologspesialister, sa Skard.

– Noe av vår bekymring er at veldig mye av målstyringen og fokuset på enten ventetider eller vurderingssamtaler ikke sier noe om tilbudet pasientene eventuelt får hvis de vurderes å ha rett til det. Vi ser at kvaliteten i behandlingen lider nå. Det gis for lite behandling, enten for kort eller for lite hyppig. Jeg tenker at det vil kreve at man tilfører årsverk dersom man skal realisere dette forslaget.

Kjerkol er enig.

– Det er bare en del av løsningen vi foreslår. I neste omgang må man kunne tilby behandling med kvalitet som hjelper pasienten. Det skjer i for liten grad i psykisk helsevern i dag, sa hun.

Stensland i Høyre har mer tro på å stille strengere krav til henvisningene enn å innføre vurderingssamtaler. Toppe i Senterpartiet støtter Arbeiderpartiets plan, men ønsker også en ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Må endre det vi måler

Før debatten holdt Skard et foredrag om hva psykisk helse-feltet trenger framover.

Hans budskap var:

  • Nå trenger vi tydeligere politisk styring for å sikre ressurser til psykisk helse. Det mangler penger og fagfolk, og de må brukes riktig.
  • Vi må konsentrere oss om kvaliteten i helsetilbudet. Da må vi måle mindre og endre det vi måler – ikke det som gir inntekter, men det som gir pasientene god behandling.
  • Ledelsen må legge til rette for at ulike tjenester kan samarbeide og samhandle for å dekke pasientens behov.
  • Brukere, pasienter og ansatte må bli hørt slik at de kan være med på å påvirke utviklingen av tjenestene.

Hva nå for psykisk helse? Debatt på Latter i Oslo med fra venstre Psykologforeningens Håkon Kongsrud Skard, Petter Andreas Ringen i Norsk psykiatrisk forening, Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet, Kjersti Toppe i Senterpartiet og Sveinung Stensland i Høyre. (Foto: Psykologforeningen)

Emneord: valg

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.