Kjære landsmøtedelegat i Venstre

Venstres logo

Vi ønsker lykke til på landsmøtet 31.mars til 2. april og håper dere fortsetter den gode jobben dere gjør på psykisk helsefeltet. Her er likevel noen gode råd.

Tommelen opp for deres sterke vilje til å peke ut barn og unge som viktig målgruppe for forebyggende psykisk helsearbeid. For tydelig å adressere at godt psykososialt skolemiljø er en viktig pilar når man ønsker å bygge god psykisk helse hos barn og unge, og for å gjøre førstelinjen til et viktig ledd i det forebyggende arbeidet. 

Dere virker genuint opptatt av at barn og unge som behøver hjelp ikke skal havne i et ansvarsvakuum, men møte helhetlige og koordinerte tjenester der både psykisk helse, barnevern, skole etc. samarbeider når det trengs.

Vi tillater oss likevel å komme med noen tips. Dere sier dere ønsker pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. I Psykologforeningen er vi ikke så begeistret for «pakkforløps»-metaforen. For mye standardisering kan føre til at pasienten enten får for lite eller for mye hjelp. I begge tilfeller risikerer vi at pasienten ikke får hjelpen han/hun trenger, og samfunnet sløser bort verdifulle ressurser.

God fagutøvelse handler om å velge verktøy etter hvilken oppgave du skal løse sammen med pasienten.

God fagutøvelse forutsetter rom for at behandlingen kan tilpasses behovene til den enkelte pasient.

Først da blir vi gode hjelpere og kan etterleve prinsippene som ligger til grunn for målet om «pasientenes helsetjeneste». «Pasientenes helsetjeneste» forutsetter en stor grad av fleksibilitet og behandlingsmangfold i spesialisthelsetjenesten.

Derfor anbefaler Norsk psykologforening en ordning med forpliktende behandlingsforløp.

  • Forpliktende behandlingsforløp skal sikre et behandlingsmangfold som er fleksibelt nok til at pasienten får tilpasset hjelp. Forpliktende behandlingsforløp innebærer at pasienten:
  • Får møte en spesialist
  • Får en god behovsutredning
  • Får møte en behandler med tilgang til et bredt spekter av forskningsbaserte behandlingsmetoder der det er pasientens behov som er avgjørende for metodevalget, ikke diagnosen
  • Får en grundig underveisevaluering, blant annet baserte på systematiske tilbakemeldinger fra pasienten, som gjør at man ved behov kan justere kursen eller få annen hjelp

Godt landsmøte!

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.