Kjære landsmøtedelegat i SV

SVs logo

I Psykologforeningen har vi lest den delen av partiprogrammet som omhandler psykisk helse. Vi finner mye som er bra, her er noen tips til forbedringspunkter som dere kan ta med inn i landsmøtesalen 17.-19. mars.

SV er opptatt av gode barnehager og skole, to samfunnsarenaer som er helt fundamentale for utvikling av god psykisk helse. Det heier vi høylytt på. God psykisk helse skapes først og fremst der folk oppholder seg til daglig, ikke i helsevesenet. Det er også flott at dere er tydelige på det forebyggende potensialet i å bekjempe fattigdom, overgrep og seksuell trakassering.

Én dør inn

Noen ganger blir livet likevel slik at vi trenger hjelp til å takle det som møter oss på veien. Da er det viktig at hjelpeapparatet er rigget slik at befolkningen har kort vei til hjelpen de trenger. At hjelpen er tilgjengelig der folk bor og inntrer raskt før livet blir så vanskelig at man får en diagnose eller må ha hjelp på sykehus.

Noen av de viktigste personene i barn og unges liv er lærere, barnehagepersonell og andre som jobber der barn og unge oppholder seg til daglig. Noen ganger trenger de hjelp  og kunnskapspåfyll av andre fagmiljøer for å kunne bidra til å hinder skjevutvikling. Hvis hjelpen og støtten bare er «én telefon unna» kan vi oppnå mye uten at helsetjenesten engang trenger å ”rykke ut”. Lager vi «én dør inn» til et tverrfaglig teambasert hjelpeapparat dersom det trengs direkte hjelp, kan vi stanse utvikling av mer alvorlige plager tidlig. Køene til sykehustjenestene vil reduseres, og vi kan jobbe bedre med de som har alvorlige plager.

I kommuner der kommunepsykolog, helsesøster, barnevernansatte, PPT og andre faggrupper spiller på lag, klarer hjelpeapparatet å gi unge tilbud som forebygger en uheldig utvikling av psykiske helseplager.

Tilgang til slike teambaserte tjenester må være tilgjengelig uavhengig av postnummer. Men da må dere som er politikere, våge å prioritere. Våge å sette standarder for den kompetansen dere ønsker at befolkningen skal bli møtt med, våge å gå inn for lovfesting av psykologkompetanse i kommunen.

Forpliktende behandlingsforløp

SV vil ha en «tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati» i spesialisthelsetjenesten. Dere vil ha et helsevesen som er hjelpsomt, ikke lønnsomt.

«Alle bør behandles individuelt ikke i standardiserte pakkeforløp», skriver dere. Da har dere sikkert sansen for vårt program for forpliktende behandlingsforløp. Forpliktende behandlingsforløp skal sikre et behandlingsmangfold som er fleksibelt nok til at pasienten får tilpasset hjelp.

Forpliktende behandlingsforløp innebærer at pasienten:

  • Får møte en spesialist
  • Får en god behovsutredning
  • Får møte en behandler med tilgang til et bredt spekter av forskningsbaserte behandlingsmetoder der det er pasientens behov som er avgjørende for metodevalget, ikke diagnosen
  • Får en grundig underveisevaluering, blant annet baserte på systematiske tilbakemeldinger fra pasienten, som gjør at man ved behov kan justere kursen eller få annen hjelp.

Vi ønsker deg et riktig godt landsmøte, og håper du vil hjelpe oss å sette psykisk helse på dagsordenen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.