Kjære landsmøtedelegat i Senterpartiet

Når dere samles til landsmøte 24.-26. mars. for å utforme politikk for neste stortingsperiode, har vi noen tips til hvordan dere kan ta grep for å sikre bedre psykisk helse i befolkningen.

Vi vet at dere i er opptatt av gode lokalmiljøer. At dere har tro på kommuner i alle størrelser som kan lage gode miljøer for barna våre, der helse skapes; i familien, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Og vi vet dere vil ha kommuner som gir god tilgang på den kompetansen som trengs der folk bor. 

Barnehage, skole, fritid….

Barnehagen, skolen og fritidsarenaer er våre viktigste arenaer for helsefremming og forebygging.  De som jobber der, eller er frivillige er blant de viktigste ressursene for at  barn og unge skal bli sett, bli møtt og utvikle seg. Samtidig er det mange av dem som jobber i barnehage og skole, og enda flere blant de frivillige, som sier at de ikke vet hva de skal gjøre når de ser barn som sliter. Og de vet ikke om det som skjer er normalt, eller noe de bør bekymre seg for. Da er det viktig at kompetansen bare er en telefon unna. At det er tilgang på folk som kan veilede, gi råd, undervise og noen ganger gi direkte hjelp. 

  • Sørg for at kommunepsykologen jobber i tverrfaglige team bare er «én telefon unna».
  • Sørg for at kommunepsykologen hjelper  kommuneledelsen og rådmannen med konkrete innspill om hva som skal til for å utvikle en god og helsefremmende kommune.

Gå til Psykologforeningens "program" for folkehelse, primærhelse og spesialisthelse.

 «Du har kommet rett nå»

For at ikke psykiske helseproblemer skal få tid til å utvikle seg til noe alvorligere og bidra til køer i spesialisthelsetjenesten, er det viktig at det bare er «én dør inn» til et teambasert hjelpeapparat. 

Teambaserte lavterskeltjenester gir mulighet for å gi folk rask hjelp der de bor, før de blir så dårlige at de kvalifiserer for en diagnose. Alle som sliter psykisk, er ikke så syke at de trenger hjelp på sykehus. Men mange kan bli det hvis de må vente for lenge på hjelp. 

Å gi god hjelp i nærmiljøet er smart: I kommuner der kommunepsykolog, helsesøster, barnevern, PP-tjenesten og andre faggrupper spiller sammen, får unge et tilbud som forebygger en uheldig problemutvikling. Barn som ellers ville ha måttet trenge behandling i Psykisk helsevern for barn og unge (BUP), får i stedet et tilbud der de bor. Nærheten til hjemmemiljøet gjør at ressursene enklere kan settes inn der de får størst effekt. Kanskje er det først og fremst skolen som trenger hjelp til å få orden på et mobbeskapende klassemiljø? 

Vi mener psykologfaglig kompetanse må være tilgjengelig uavhengig av postnummer og håper Senterpartiet våger å forplikte seg til det samme.

Det vil bidra til å utjevne sosiale og geografiske helseforskjeller, noe som er et viktig mål både for Senterpartiet og for oss i Norsk psykologforening.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.