Kjære landsmøtedelegat i Høyre

Høyres logo

Psykologforeningen finner mye bra om psykisk helse i forslaget til partiprogrammet. Vi har likevel noen forslag som kan styrkes før det gjøres til plattform for valget i 2017.

God psykisk helse er en av de viktigste byggesteinene i et godt liv. Derfor må vi lage gode miljøer for barna våre der de bor og der helse skapes; i barnehagen, på skolen og i fritiden. Psykologforeningen finner mye bra om psykisk helse i forslaget til Høyes partiprogram. Og vi håper det får god støtte av dere som utgjør det demokratiske grunnfjellet i partiet. Vi har likevel noen forslag til hva der kan styrke i programmet før det gjøres til plattform for valget i 2017.

Psykisk helse i alt vi gjør

Skole og barnehage er blant de viktigste forebyggende og helsefremmende arenaene for barn og unge. Derfor er det viktig å intensivere kampen mot mobbing, slik dere forslår. Vi mener imidlertid barnehage og skole har større potensial som forebyggingsarena enn dere tar høyde for i forslaget til partiprogram. Vi etterspør derfor større tydelighet på et par punkter i  programmet:

  • Hvordan skal god psykisk helse ivaretas i barnehagen og på skolen?
  • Hvordan skal dere sikre at alt barnehagepersonell og lærerne har den kompetansen de trenger for dette?
  • Hvordan skal dere sikre god psykisk helse i læreplanen i skolen?

Pasientens helsetjeneste

Høyre er opptatt av «pasientens helsetjeneste». Dere vi «sikre valgfrihet og mangfold for pasientene». Vi frykter imidlertid at behandlingsmangfoldet ikke blir ivaretatt hvis det fortsetters å utvikle strenge styringsparametere som kveler individuell tilpasning. «Pasientenes helsetjeneste» forutsetter en stor grad av fleksibilitet og behandlingsmangfold i spesialisthelsetjenesten. Utviklingen vi nå ser, kan føre til det motsatte.

Derfor anbefaler Norsk psykologforening at Høyres landsmøte endrer punktet om pakkeforløp, og at dere isteden programfester en ordning med forpliktende behandlingsforløp.

Forpliktende behandlingsforløp skiller seg fra pakkeforløp i det at de skal sikre et behandlingsmangfold som er fleksibelt nok til at pasienten får tilpasset hjelp.

Forpliktende behandlingsforløp innebærer at pasienten:

  • Får møte en spesialist
  • Får en god behovsutredning
  • Får møte en behandler med tilgang til et bredt spekter av forskningsbaserte behandlingsmetoder der det er pasientens behov og preferanser som er avgjørende for metodevalget, ikke diagnosen
  • Får en grundig underveisevaluering, blant annet baserte på systematiske tilbakemeldinger fra pasienten, som gjør at man ved behov kan justere kursen eller få annen hjelp

 Vi ønsker deg riktig godt landsmøte 9.-12. mars, og håper våre innspill kan komme til nytte når dere kommer til debatten om helsepolitikk.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.