Kjære landsmøtedelegat i Arbeiderpartiet

Dere har et sterkt engasjement for psykisk helse, men i partiprogrammet er det noe vi savner.....

I Psykologforeningen er vi kjempeglade for at Norges største parti er opptatt av psykisk helse: At dere deler vår oppfatning om at god psykisk helse er en av de viktigste byggesteinene i et godt liv, og en grunnverdi for alle som er opptatt av samfunnsutviklingen.

Å kunne brødfø seg selv med eget arbeid, å kunne gå på en skole der du bygges opp av kunnskap og gode sosiale relasjoner er helt sentralt for kunne utvikle selvfølelsen, mestre livet og dermed hindre sosiale forskjeller og utenforskap.

Riktig kompetanse

Noen ganger trenger vi likevel hjelp til å takle det som møter oss på veien. Da er det viktig at hjelpeapparatet er rigget med riktig kompetanse slik at befolkningen har kort vei til hjelpen de trenger. At hjelpen er tilgjengelig der folk bor og inntrer raskt før livet blir så vanskelig at man får en diagnose eller må ha hjelp på sykehus.

"

Viljen til å prioritere kompetanse, savner vi i programforslaget

"

 

I kommuner der kommunepsykolog, helsesøster, barnevernansatte, PPT og andre faggrupper spiller på lag, klarer hjelpeapparatet å gi unge tilbud som forebygger en uheldig utvikling av psykiske helseplager.

Tilgang til slike teambaserte tjenester må være tilgjengelig uavhengig av postnummer. Men da må dere som er politikere, våge å prioritere. Våge å sette standarder for kompetansen dere ønsker at befolkningen skal bli møtt med, våge å gå inn for lovfesting av psykologkompetanse i kommunen. Denne viljen til å prioritere, savner vi i forslaget til Arbeiderpartiets program.

Én dør inn

Kommunepsykologen har en viktig rolle å spille i forebyggende arbeid. Kommunepsykologen kan bistå noen av de viktigste personene i barn og unges liv; lærere, barnehagepersonell og andre som jobber der barn og unge oppholder seg til daglig. Noen ganger trenger de hjelp og kunnskapspåfyll av andre fagmiljøer for å kunne bidra til å hindre skjevutvikling.

 

"

Lager vi «én dør inn» til et tverrfaglig teambasert hjelpeapparat, kan vi hindre skjevutvikling

"

Hvis hjelpen og støtten bare er «én telefon unna» kan vi oppnå mye uten at helsetjenesten engang trenger å ”rykke ut”. Lager vi «én dør inn» til et tverrfaglig teambasert hjelpeapparat, kan vi stanse utvikling av mer alvorlige plager tidlig. Køene til sykehustjenestene vil reduseres, og vi kan jobbe bedre med de som har alvorlige plager.

Dette håper vi Arbeiderpartiet vil være med på å utvikle.

Kanskje kan de første skrittene tas på landsmøte som nå er i gang?

Lykke til!

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.