Debatt

Ja takk til medisinfrie tilbud

Takker nei til medisiner

Psykologforeningen har i flere år har vært tydelig i sin støtte til å prøve ut medisinfrie tilbud i psykisk helsevern. 

Vi hilser velkommen til metoder og fremgangsmåter som representerer alternativer til tvangsbehandling med medikamenter, og som har vist seg nyttige for dem som sliter mest.

Vi mener medikamentfrie tilbud er et viktig etisk veivalg og innenfor rammene av evidensbasert praksis hvor brukere og pasienter har en sentral plass som premissleverandører i egen behandling. 

Les også:

Jeg beklager at det ble skapt usikkerhet om vår holdning da jeg deltok på dialogkonferansen om medisinfrie tilbud på Hamar 13. november. Med utgangspunkt i Heidi Gjerdes tilbakemeldinger i januarutgaven av Psykologtidsskriftet er jeg derfor glad jeg for denne muligheten til å klargjøre foreningens standpunkt. 

Dagsnytt 18 den 2. august 2016 deltok jeg i en debatt der jeg var veldig tydelig på viktigheten av å kunne tilby pasienter alternativer til tvungen medisinering. Den 3. februar 2017 ble dette gjentatt på akuttpsykiatrikonferansen i Oslo. Som på Hamar poengtere jeg at det er innenfor rammene av evidensbasert praksis å prøve ut medisinfrie tilbud.

Jeg brukte en del tid på å underbygge resonnementet fordi det faglig sett kan virke paradoksalt å forsvare et tiltak som går på tvers av forskning som viser at medisiner er virksomme for pasienter med psykoseplager. 

I et så komplekst fagfelt som psykologi er det imidlertid sjelden man har så godt beslutningsgrunnlag at man kan gi sin uforbeholdne støtte til noe som helst.

For eksempel vil man kunne risikere at noen pasienter som hadde hatt nytte av medisiner, ikke får behandlingen de trenger hvis man ikke har på plass tilstrekkelige kvalitetssikringsmekanismer og evalueringsrutiner. Det var disse nyansene jeg forsøkte å gjøre rede for i de 10 minuttene jeg var tildelt på Hamar. I den grad vi ser potensiell risiko med et prosjekt vi i prinsippet støtter, vil det være uredelig ikke å diskutere det i åpent lende. 

Gjerde synes også det var leit at jeg gikk i forsvar da det kom kritikk fra salen om manglende brukermedvirkning. I den grad det skulle være noe tvil: Psykologforeningen er veldig opptatt av å ha en god og tett dialog med brukerorganisasjonene og møter dem gjerne for å diskutere medisinfrie tilbud og andre temaer.

Emneord: tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.