Ingen nedgang i tvangsbruk

5 600 personer ble tvangsinnlagt til sammen 8 300 ganger i det psykiske helsevernet i fjor, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Bruken av tvang har altså ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.

Det er betydelige regionale forskjeller både i tvangsbruk og i andel klager som får medhold. Mulige årsaker til dette kan være forskjeller i befolkningens sykelighet, ulik behandlingskultur og ulik forståelse av lovverket. Helsedirektoratet sender i disse dager ut et revidert rundskriv til psykisk helsevernloven og den tilhørende forskriften, fremgår det av Helsedirektoratets nettsider.

Last ned rapporten Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011.

En av tre har ruslidelser

Rapporten «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011» viser blant annet:

  • Det er betydelige og stabile geografiske forskjeller i tvangsbruken.
  • Pasienter med schizofreni er den største gruppen blant tvangsinnlagte. 
  • En av tre tvangsinnlagte har en rusrelatert lidelse, enten som hovedtilstand eller som tilleggsproblematikk. 
  • Behandlingsvilkåret (altså at pasienten ble vurdert å ha sterkt behov for behandling) alene ble lagt til grunn for 55 prosent av pasientene i 2011 ved etablering av tvungent psykisk helsevern. For de resterende 45 % ble pasienten vurdert å utgjøre en fare for seg selv eller andre.
  • Halvparten av innleggelsene til tvungent psykisk helsevern varte i 18 døgn eller mer.
  • Mer enn halvparten av vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern, ble i 2011 påklaget til en av landets 56 kontrollkommisjoner som har til oppgave å kontrollere og etterprøve tvangsbruk. Sju prosent av klagerne fikk medhold.
  • Registrering og rapportering om bruk av tvang er fortsatt mangelfull.

Strategi for frivillighet

I juli lanserte Helse- og omsorgsdepartementet «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)». Det overordnede målet er blant annet å redusere bruken av tvang ved å dreie oppmerksomheten mot forebygging, samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen og alternative frivillige løsninger.

Gå til Psykologforeningens sider om tvang i psykisk helsevern.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.