Informasjon om takstbruk, avbestilling og gruppeterapi

Her finner du informasjon om hvordan privatpraktiserende psykologer kan opprettholde sin praksis under koronaviruset. 

Det er ikke inngått spesielle avtaler knyttet til praksis og takstbruk, men Psykologforeningen har kontakt med Helsedirektoratet og Helfo, og samarbeider med Legeforeningen om hvordan avtalespesialister og privatpraktiserende skal forholde seg.

De regionale helseforetakene bekrefter at driftstilskuddet ikke skal avkortes ved fravær fra praksis ved karantene eller sykdom på grunn av viruset. Forøvrig gjelder reglene i Storebrand etter 16 dagers fravær. Noen har i tillegg annen forsikring fra første fraværsdag.

Avbestillingsfrister

I en situasjon hvor pasienter ikke kan eller bør komme til time gjelder vanlige avbestillingsregler. Refusjon fra Helfo krever at behandlingen gjennomføres.

For psykologer med driftsavtale er avbestillingsfrist og gebyr ikke regulert i lov- eller avtaleverk, men regler for avbestilling skal alltid avtales/informeres om ved behandlingsstart.

Vi oppfordrer til å godta relativt kort frist i denne situasjonen hvor myndighetene ber befolkningen om å holde seg hjemme og ikke gå ut.

Telefonkonsultasjoner og takstbruk

Psykologforeningen oppfordrer til bruk av telefon- og videokonsultasjoner.

  • Takst 22a og 22b

Heldigvis er takstsystemet for psykologer i noen grad tilrettelagt for at samtaler også kan tas pr telefon. Dersom pasienter ikke kan eller ønsker å møte fysisk til time, kan du be om at timen gjennomføres pr telefon. I takstsystemet kan både takst 22a (psykoterapi 1 time) og takst 22b (psykoterapi ½ time) tas pr telefon. I så fall merker du av i journalen at timen er gjennomført pr telefon.

  • Takst 26

Vær oppmerksom på at takst 22 er mer riktig å bruke for terapitimer som gjennomføres pr telefon. Takst 26 er kun ment for korte samtaler – utenom faste timer – for inntil 15 minutter.

  • Samarbeidstakster 31, 32 og 33

Alle samarbeidstakstene kan også benyttes pr telefon.

Videokonsultasjoner og takstbruk

Det er i takstforskriften lagt til rette for bruk av videokonsultasjoner, jf takst 60, 70 og 80. En forutsetning i takstforskriften er imidlertid at videoløsningen er sikker, med ende-til-ende kryptering.

Les mer om våre anbefalinger for videokonsultasjoner her.

Vær oppmerksom på at videotakstene i takstforskriften ikke kan kombineres med like mange andre takster som takst 22. Psykologforeningen mener at 22-taksten alternativt kan benyttes også ved bruk av videokonsultasjon i denne situasjonen.

I takstforskriften er det krav om at psykologen må gjennomføre videokonsultasjoner fra sitt faste kontor.  I en situasjon hvor myndighetene nå oppfordrer til mindre ferdsel i befolkningen må det kunne gjøres unntak fra dette.

Spesielt om gruppeterapi

I takstsystemet er det som nevnt tilrettelagt for at noe individualterapi kan gjennomføres pr telefon. Dette gjelder ikke gruppeterapi. I den grad pasienter ikke kan eller vil møte til gruppetimer, eller det vurderes at gruppetimer på grunn av situasjon ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte, oppfordrer vi også dere som driver gruppeterapi å tilby pasientene individuelle timer i stedet. På denne måten kan også dere benytte takst 22 i større grad.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.