Valg 2021

Hvilke partier har best psykisk helse-politikk?

Psykologforeningen har vurdert partiprogrammene for å hjelpe velgere som mener en aktiv psykisk helsepolitikk har betydning for hvem de vil stemme på ved høstens stortingsvalg.

Psykologforeningen gir terningkast til partiprogrammene.

Her vurderer vi hvordan de ni partiene på Stortinget beskriver og løser de store utfordringene innenfor psykisk helse, sett opp mot vår fagpolitikk: i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Psykologforeningens hovedsatsingsområde arbeid og utdanning.

Vi synes det er gledelig å se at partiene jevnt over prioriterer psykisk helse høyere enn i tidligere programmer.

Partiene vurderes utelukkende etter innholdet i begrensede deler av partiprogrammet der psykisk helse er omtalt. Andre hensyn som historie og mulighet for gjennomslag er ikke trukket inn. Partier som får samme terningkast er sortert alfabetisk.

Terningkast fem

Arbeiderpartiet løfter frem psykisk helse som en hovedprioritering innenfor helse. De er tydelige på at ansatte i sykehus bruker for mye tid på rapportering og byråkrati fremfor behandling, og snakker om tillitsreform. Arbeidsliv står også sentralt når tiltakene beskrives. Vi mener Ap viser stor forståelse for fagfeltet og gjør gode vurderinger rundt sine anbefalinger. Vi ønsker oss til en viss grad mer forpliktende formuleringer, men dette er et sterkt program for psykisk helse.

Aps program

Kristelig Folkeparti viser god forståelse for psykisk helse innenfor flere områder og er konkrete og målrettete i sine prioriteringer. De forplikter de seg til psykolog i alle kommuner, skoleelever skal ha krav på skolepsykolog eller helsesykepleier innen 48 timer og spesialisthelsetjenesten skal styrkes. De er også tydelige på områder som folkehelse og mobbing i skolen som samfunnsproblem. Et meget godt program for psykisk helse.

KrFs program

Senterpartiet er konkrete og målrettete i tiltakene. Selv om det kan være litt enkle løsninger på komplekse problemer, tør Sp å være litt annerledes enn flere av de andre partiene og vil veldig mye. De er tydelige på tillitsreform og vil styrke både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sp beskriver også godt sammenhengen mellom skoleelevers psykiske helse og muligheter i arbeidslivet senere. Dette er et sterkt program for psykisk helse.

Sps program

Terningkast fire

Høyre peker godt på utfordringsbildet og trekker inn psykisk helse i flere sammenhenger. Blant annet skriver de godt om tidlig innsats og behovet for flere avtalehjemler, og det bygges bro mellom arbeidsliv og helse. Psykisk helse fremholdes fortsatt som et satsingsområde for partiet. Vi hadde likevel forventet at Høyre, som har frontet mer tilgjengelig psykisk helsehjelp gjennom lovfesting av psykologkompetanse i kommunene, hadde konkrete mål om å gjennomføre denne så vidt påbegynte reformen. Det er fremdeles stor ulikhet i tilgangen på nødvendig psykisk helsehjelp i kommunale tjenester, og det mangler litt på nye løsninger.

Høyres program

Sosialistisk Venstreparti er ambisiøse for psykisk helse på flere områder. De fremholder at retten til psykisk helsehjelp er like selvsagt som somatisk – også i kommunene. De skriver godt om forløpsgaranti fremfor pakkeforløp. Likevel mangler til en viss grad helheten, og de er litt vage når det kommer til løsningene på utfordringene som beskrives.

SVs program

Venstre sitt program inneholder mye bra om psykisk helse. Allerede vedtatte opptrappingsplaner prioriteres, og Venstre klarer til en viss grad å fornye seg med nye tiltak. Blant annet argumenterer de godt for brukermedvirkning og behandling tilpasset den enkelte. Likevel savner vi enkelte konkrete virkemidler, og partiet tar ikke helt tak i de utfordringene som er beskrevet av tjenesten selv.

Venstres program

Terningkast tre

Fremskrittspartiet er blant de som satser tydeligst på psykologer i kommunene. Partiet skriver også godt om blant annet utfordringer i utdanning og arbeidsliv. Men når konkurranse, private tjenestetilbydere og nye finansieringsmetoder er blant de fremste virkemidlene for bedre tjenester, harmoniserer ikke dette med Psykologforeningens politikk.

Frps program

Miljøpartiet De Grønne trekker frem flere gode poenger, men programmet er ikke like gjennomgripende og treffsikkert som flere av de andre partiprogrammene. De skiller seg litt ut ved å gå mer til kjernen av hva det vil si å ha det bra som menneske og beskriver en sammenheng mellom samfunnet vi lever i og hvordan folk har det.

MDGs program

Rødt sitt program har mye ved seg som er bra. Rødt trekker frem sammenhengen mellom ulikhet og psykisk helse på en god måte og snakker om lavterskeltilbud og mindre bruk av medisiner og tvang i behandling. De har ambisjoner for psykisk helse, men argumenterer ikke like godt rundt samfunnsutfordringer og utfordringer i tjenestene som flere av de andre partiene.

Rødts program

Emneord: valg

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.