Hilser mer human lov velkommen

Norsk psykologforening støtter prinsippet om å forsterke pasienters selvbestemmelsesrett i psykisk helsevernloven, slik Paulsrudutvalget i 2011 foreslo i innstillingen om tvang i psykisk helsevern.

- Tvang er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Som psykologer har et vi et særlig ansvar for å redusere tvangsbruken og ønsker derfor en mer human lov velkommen, sa daværende visepresident i Norsk psykologforening, Aina Holmén i en pressemelding.

Hun mener det er særlig konstruktivt når utvalget nå foreslår å styrke rettighetene til personer som selv kan avgjøre om de vil ta imot helsehjelp (beslutningskompetanse).

Det har vært et tilbakevendende ankepunkt mot psykisk helsevernloven at selvbestemmelsesretten i for stor grad settes til side. Ved å innføre prinsippet om beslutningskompetanse, styrkes retten til å nekte psykisk helsehjelp, med de begrensninger Paulsrud-utvalget selv påpeker hvis det er stor risiko for selvmord, sier Holmén.

For mer informasjon om Psykologforeningens politikk for å redusere tvang i psykisk helsevern, gå til kronikken Veldig sterk, veldig snill.

Gå til NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern.

Emneord: tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.