Statsbudsjettet 2022

Gode signaler i tilleggsbudsjettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i dag fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. (Foto: regjeringen.no)

Men Psykologforeningen forventer mye mer av regjeringen framover.

I dag la Støre-regjeringen fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 .

Psykologforeningen var ikke imponert over den forrige regjeringens forslag til budsjett . Den tok ingen grep for å jevne ut forskjellene i tilbudet til befolkningen. Adressen din avgjør fortsatt hva slags psykisk helsehjelp du får.

Den nye regjeringen retter heller ikke opp i dette. Men en tilleggsproposisjon gir ikke rom for store endringer.

Psykologforeningen forventer tydeligere grep i budsjettet for 2023 for å ta tak i de store utfordringene i psykisk helse-feltet og innfri løftene fra regjeringsplattformen .

Lover mer til psykisk helsevern

Den nye regjeringen sender likevel viktige signaler når den gir sykehusene 350 millioner kroner mer i grunnfinansiering og understreker at dette blant annet skal gå til mer behandling i psykisk helsevern og rus.

Den foreslår også å øke den generelle aktivitetsveksten i spesialisthelsetjenesten med 350 millioner kroner, til 1,7 prosent. Det betyr om lag 0,3 prosentpoeng mer enn forrige regjering, som foreslo 1,4 prosent.

Dette er ikke nok til å bøte på åtte år med stillstand i psykisk helsevern.

Solberg-regjeringen klarte ikke å innfri den gylne regelen om at psykisk helsevern skal prioriteres høyere enn somatikken.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier hun vil følge nøye med på om helseforetakene prioriterer psykisk helse og rus. Psykologforeningen mener hun må finne andre virkemidler enn forrige regjering for å sikre at dette faktisk skjer.

Småpenger til lavterskeltilbud i kommunene

Kommunene får også litt mer penger til psykisk helse.

Regjeringen prioriterer særlig oppsøkende og tverrfaglige team for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte behov, med 40 millioner i tillegg til de 55,5 millionene som forrige regjering foreslo til FACT ung – team for unge.

Det kan gi gode resultater, mener Psykologforeningen.

Ti millioner kroner til lavterskeltilbud i kommunene er småpenger, og foreningen forventer en skikkelig satsing i opptrappingsplanen for psykisk helse som regjeringen har varslet med hovedvekt på kommunene.

Tilrettelegging av arbeid

Psykologforeningen synes det er bra at regjeringen vil bidra til at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det.

I tilleggsproposisjonen omfordeler regjeringen over 700 millioner kroner til flere VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid), forlengelse av stønadsperioden for de som mottar AAP (arbeidsavklaringspenger), forbedret oppfølging fram til læreplass og forsterket oppfølging av elever ute i bedrift, samt mer penger til Nav.

Foreningen er også positive til at regjeringen vil øke fradraget på skatten for å være medlem av en fagforening. Fagforeningsfradraget dobles på to år, fra 3850 til 7700 kroner i 2023.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.