Statsbudsjettet

- Gode ambisjoner på psykisk helse, men tiltakene monner ikke

Foto: Fartein Rudjord

-  Dette statsbudsjettet viser gode ambisjoner fra regjeringen, men vi trenger langt kraftigere grep for å sikre den norske befolkningen tilstrekkelige psykiske helsetjenester, sier president i Norsk psykologforening, Håkon Kongsrud Skard.

Dagens statsbudsjett gir riktige signaler om å satse på barn og unges psykiske helse, men tiltakene monner ikke, mener Norsk psykologforening. Regjeringen skal ha honnør for å ha løftet fram psykisk helse og rus i et stramt statsbudsjett.   

Fortsatt er ikke psykisk og fysisk helse likestilt i statsbudsjettet, kommunene mangler ordninger som spesifikt sikrer nødvendig psykisk helsehjelp og psykologkompetanse i hele landet, og det er fremdeles uklart hvordan sykehusene skal prioritere oppgavene de har fått på feltet.

En nødvendig start

Regjeringens satsing på psykisk helse for unge i neste års statsbudsjett, er riktig og etterlengtet, ifølge Norsk psykologforening. De økonomiske rammene for kommunene og spesialisthelsetjenesten er økt. Regjeringen vil bruke 300 millioner kroner ekstra på tiltak innenfor rus og psykisk helse. 150 millioner går til lavterskeltilbud i kommunene, og 150 millioner er øremerket døgnbehandling i psykisk helsevern på sykehusene.

- Det er bra at helseminister Kjerkhol og regjeringen satser på døgnbehandling til psykisk syke på sykehusene og øker tilbudet for barn og unge i skolehelsetjenesten, men i sum svarer ikke dette til ambisjonene om å “rette opp uverdige forhold innen psykisk helse ” i Hurdalsplattformen.

Flere kommuner mangler psykologer

De siste årene har vist en nedgang i antallet kommuner med psykologkompetanse, selv om behovet i befolkningen har økt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at  utviklingen går feil vei .

Samtidig etableres stadig flere helprivate psykologtjenester som dekker opp for manglene tilbud i det offentlige.

-        Det haster med grep for å hindre at befolkningens rett til nødvendig helsehjelp blir avhengig av lommebok og bosted. Det betyr at politikerne må gjøre kommunene i stand til å rekruttere og beholde psykologer. For å få til det trengs statlig medfinansiering, sier Skard i psykologforeningen.

 

Øker forventningene til regjeringens varslede opptrapping på psykisk helse

Regjeringen har varslet at de vil styrke arbeidet med psykisk helse over hele landet, og legge fram en opptrappingsplan neste år.  

-        Dette budsjettet øker forventningene til at opptrappingsplanen på psykisk helse kommer med nok penger og konkrete tiltak til å gi den psykiske folkehelsen et løft, sier Skard.

Budsjettet for neste år løfter både fastlegeordningen og ungdomsløftet med rundt 900 millioner kroner hver. Flere av tiltakene skal hjelpe unge inn i utdanning og arbeid. Det øker også forventningene til en likestilling av psykisk og fysisk helse i Norge.

-        Den gammeldagse og uakseptable forskjellsbehandlingen mellom fysiske og psykiske helseproblemer i Norge, burde vært en saga blott, sier presidenten i Norsk psykologforening.

- Det er på tide at vi får en norsk helsetjeneste som likestiller psykisk og fysisk helse. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.