Gjennomfører ny undersøkelse om tvang

Visepresident Arnhild Lauveng

Visepresident Arnhild Lauveng i Psykologforeningen.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker å innhente erfaringer om tvang som forberedelse til ny høringsrunde om tvangsbegrensningsloven.

Tvang i helsetjenestene er et viktig og vanskelig tema, som det er sterke meninger om. Noen mener at det brukes for mye tvang og andre mener at tvang brukes for sjeldent, og reglene er regulert i fire ulike lovverk. Derfor utnevnte Helse- og omsorgsminister Bent Høie i 2016 et utvalg (Østenstadutvalget) som fikk i oppdrag å gjennomgå de ulike lovverkene som regulerer tvang i helsevesenet.

Østenstadutvalget leverte sitt forslag til ny tvangsbegrensningslov våren 2019. Etter høringsrunde og behandling i departementet kunngjorde Helse- og omsorgsministeren at det i løpet av sommeren 2021 vil bli en ny høringsrunde for å tilpasse tvangslovutvalgets anbefalinger til tjenestene.

Vil innhente kunnskap til ny høringsrunde

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har som oppgave å samle erfaringer fra pasienter og pårørende innen rus og psykisk helse. Det inkluderer også erfaringer knyttet til tvang.

Visepresident i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng, som også er seniorrådgiver og forsker i Erfaringskompetanse, håper undersøkelsen vil gi verdifull informasjon til det videre arbeidet med tvangsbegrensningsloven.

– Vi håper at så mange som mulig vil fylle ut dette skjemaet, som utforsker erfaringer med tvang, og eventuelt også erfaringer med at det ikke ble benyttet tvang. Vi ønsker svar fra brukere, pårørende og ansatte i tjenestene, sier Lauveng.

Undersøkelsen er anonym, og Erfaringskompetanse vil ikke få vite hvem som har svart.

– Resultatene kommer til å bli publisert i en egen rapport, og også oversendt helsemyndighetene. Kunnskapen vi innhenter vil også bli brukt som basis når vi skal utforme vårt høringssvar i den nye høringsrunden, sier Lauveng.

Erfaringskompetanse ønsker svar fra deg som:

  • Er/har vært pasient, og enten er/har vært utsatt for tvang, eller har/har hatten alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse hvor det kan være aktuelt å benytte tvang*
  • Er/har vært pårørende til noen som og enten har vært utsatt for tvang, eller har/har hatt en alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse hvor det kan være aktuelt å benytte tvang*
  • Arbeider i helsevesenet og benytter tvang i arbeidet, eller arbeider medpasientgrupper som har en alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse hvor det kan være aktuelt å benytte tvang*

* F.eks. psykose, alvorlig personlighetsforstyrrelse med fare for liv/helse, alvorligspiseforstyrrelse, alvorlig rusmisbruk.

Undersøkelsen er aktiv via denne lenken: https://app.easyquest.com/q/a6BLz

Undersøkelsen er aktiv frem til 15. mars.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.