Gir konkrete tips for å fremme psykisk helse

Folkehelseinstituttets rapport Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger gir en rekke forskningsbaserte og praktisk råd for å fremme psykisk helse. På Instituttets nettside kan du nå lese om antimobbingsprogrammer, hjemmebesøk for å forebygge seksuelt misbruk av barn, gode barnehager og tiltak mot søvnvansker.

Mobbing

Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer viser god effekt, og Folkehelseinstituttet anbefaler at antimobbeprogrammer blir gjennomført fortløpende i alle grunnskoler i Norge.

Olweus-programmet mot mobbing synes å ha fungert spesielt godt, heter det, og har enkelte steder halvert mobbingen.

Av andre porgrammer nevnes ZERO og Respekt samt et finsk program – KiVa. Det foreligger undersøkelser og evalueringer som tyder på at også disse programmene fører til en nedgang i mobbing blant elevene.

Gå til artikkelen Foreslår tiltak som stopper mobbing på skolen.

Gode barnehager

En rekke undersøkelser viser positive sammenhenger mellom barnehager av høy kvalitet og utvikling av tenkning, følelser og sosiale evner hos små barn. Barnehager har særlig positive virkninger på barn som vokser opp i familier med svak økonomi og utdanning. Årsaken er at kvalitativ gode barnehager kan kompensere for og beskytte barna mot familiebasert risiko som fattigdom, rusmiddelmisbruk, depresjon hos mor, parkonflikter og familieoppløsning. Barnehager av høy kvalitet, kjennetegnes gjerne ved de har tilstrekkelig godt utdannet personell.

Gå til artikkelen Anbefaler barnehager av høy kvalitet til førskolebarn.

Hjemmebesøk

Ifølge internasjonal forskning omfatter de mest lovende forebyggingstiltakene mot barnemishandling utvidede tilbud om helsekontroller, foreldreopplæring og sosial støtte til gravide kvinner og familier med småbarn, i deres egne hjem. I rapporten anbefales derfor hjemmebesøksprogrammer for å finne frem til og hjelpe barn som blir mishandlet.

Gå til artikkelen Anbefaler hjemmebesøksprogrammer rettet mot førskolebarn.

Søvn

Søvnproblemer har i likhet med en rekke kroniske somatiske sykdommer stor innvirkning på den psykiske helsetilstanden. Det er for eksempel nær sammenheng mellom kroniske smerter og angst, depresjon, søvnvansker og selvmord, sier søvnforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet til instituttets nettside. S Legemiddelbasert behandling er vanlig når pasienter lider av søvnvansker. Forskning viser imidlertid at behandling uten medikamenter gir bedre kort- og langtidseffekt. Disse analysene konkluderer med at 70-80 % av de som er søvnløse vil ha god og varig nytte av kognitiv atferdsterapi.

Gå til artikkelen Anbefaler forebygging av søvnvansker.

Gå til rapporten Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.