Nevropsykologi

Gir forskningspoeng etter oppussing

Forsiden på nevropsykologi

Fra å være et «meldingsblad» ispedd noe fagstoff, tar Nevropsykologi et langt steg oppover rangstigen og fremstår heretter som et sted for å høste forskningspoeng.

Vitenskapelig redaktør Jens Egeland påpeker at nevropsykologi er en forskningstung klinisk spesialitet:

Kort vei fra forskning til klinikk

Jens Egeland

Jens Egeland

− Mange forskere er også klinikere, og mange klinikere har forskerkompetanse. I tråd med den økte publikasjonsvirksomheten internasjonalt ønsket vi å bedre muligheten for publisering av norskspråklige artikler utover det som har vært mulig i Tidsskrift for Norsk psykologforening, sier han.

Ved å publisere klinisk relevante forskningsartikler i Nevropsykologi vil man kunne kommunisere raskt og effektivt med det kliniske feltet. Kort vei fra forskning til klinikk har kjennetegnet nevropsykologifeltet i Norge, sier Egeland.

Til daglig er han blant annet professor II ved Psykologisk institutt i Oslo og forskningssjef ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold.

Ansvarlig redaktør Kjell Tore Hovik sier bladet skal være nyttig for klinikere som jobber med nevropsykologiske problemstillinger i hverdagen. I den første utgaven presenteres stoff om utredning av minoritetsspråklige, om hvordan den nye veilederen for kliniske nevropsykologi vil påvirke klinisk praksis og om forhold rundt klager på nevropsykologer til Psykologforeningens fagetiske råd.

Selvrefleksjon

− Vi åpner også for selv-refleksjon rundt faget med en debattinnlegg om hvorvidt nevropsykologi er et nevrobiologisk eller psykologisk fag, sier Hovik, som er under spesialisering i klinisk nevropsykologi, og i doktorgradsløp ved Universitet i Oslo.

Den viktigste endringen er altså at Nevropsykologi nå er godkjent som et Nivå 1 tidsskrift. Forskningsartiklene kvalitetssikres gjennom en grundig fagfellevurdering og er meritterende.

Kjernevirksomhet

Egeland presiserer at forskning er en kjernevirksomhet i Helseforetakene, på lik linje med pasientbehandling.  

− Det fordres av oss at vi stadig evaluerer våre metoder eller utforsker hva som er effektiv behandling.  Mye vil publiseres internasjonalt, men noe vil det være særlig relevant og ønskelig å kommunisere nasjonalt.

Kjell Tore Hovik

Kjell Tore Hovik

Hovik sier at Nevropsykologi som fag handler om å gjøre det usynlige synlig med testverktøy.

− Om det gjelder hjerneskade, utviklingsskade, psykisk vanske eller stress, annet sykdomsprosess eller aldring, er jobben å forstå hvordan det som forgår på innsiden av hjernen påvirker det vi ser på utsiden som adferd. Deretter å formidle denne forståelsen og sette inn tiltak for ønsket forandring. Fagbladet Nevropsykologi skal være en brobygger mellom de nyeste forståelsesmodeller fra hjerneforskning til de mest effektive evidens-baserte og erfarings-baserte forandringsprosesser, sier Hovik. 

Målgruppe er primært medlemmer av Norsk Nevropsykologisk Forening og klinikere som har interesse for nevropsykologi.

Lett tilgjengelig

− Vi ønsker å spre artiklene så godt som mulig, og gjøre dem lett tilgjengelige på nettet, sier de to redaktørene.  

Tidsskriftet Nevropsykologi tar sikte på å publisere to vitenskapelige artikler i hvert nummer som vil komme halvårlig. Artiklene skal følge publikasjonsmanualen til Amercian Psychological Association (APA) på samme måte som Psykologtidsskriftet.

Kontakt

Vitenskapelige manuskripter kan sendes på e-post til Jens.Egeland@siv.no .

Nyhets- og medlemsstoff kan sendes til  kjell.tore.hovik@sykehuset-innlandet.no

Emneord: forskning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.