Fullt trøkk på nominasjonsarbeidet

Jogeir Sognnæs (t.v.) på besøk for å orientere fylkeslaget i Hordaland, her ved leder Bjarte Bruntveit.

Jogeir Sognnæs (t.v.) på besøk for å orientere fylkeslaget i Hordaland, her ved leder Bjarte Bruntveit.

Noen skal ut, ferske fjes skal inn: Drøye ni måneder før Psykologforeningens landsmøte, er valgkomitéen midt i arbeidet med å få nominert kandidater til alle verv.

I november avholder Psykologforeningen sitt landsmøte. Før det har valgkomitéen i oppgave å kartlegge og vurdere kandidater til presidentskap, sentralstyre, Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker. Også til valgkomitéen selv skal det nomineres kandidater.

Noen skal altså ut, mens ferske fjes skal inn. Valgkomitéens leder, Jogeir Sognnæs, sier til psykologforeningen.no at komitéen skal balansere flere hensyn; blant annet geografiske, faglige og tariffpolitiske, slik det fremgår av Psykologforeningens lover . Også kjønnssammensetning og andre hensyn skal vurderes, slik føringene i prinsipprogrammet tilsier.

Tar tid

Først i juni skal komitéen avlevere sin innstilling. I et brev til foreningens lokalavdelinger, utvalg og interesseforeninger framgår det at frist for forslag til valgkomitéen er satt til 1. mars.

– Det er simpelthen fordi vi trenger tid til å gjøre jobben vår godt nok, sier valgkomitéens leder.

"

Det er et stykke igjen til vi begynner å vurdere kandidatene opp mot hverandre

"

Men heller ikke etter dette er endelig strek satt. Noen lokalavdelinger vil først få samlet seg om sine kandidater når de avholder sine årsmøter i løpet av mars. Før den tid er valgkomitéens medlemmer åpne for å svare på spørsmål og om mulig orientere på lokallagenes medlemsmøter.

Siste frist

– Vi er nå midt i en prosess der vi ønsker å få nominert kandidater til alle verv. Det er et stykke igjen til vi begynner å vurdere kandidatene opp mot hverandre,sier Sognnæs. 

Det var derfor ikke hold i påstanden i sjefredaktørens kommentar i Psykologtidsskriftet om at «valgkomiteen signaliserer at de vil innstille det sittende presidentskapet», slik det ble hevdet på nettsidene i midten av februar, 

Tidsskriftet har i ettertid beriktiget oppslaget

2. oktober er aller siste frist for å fremme kandidater til landsmøtet, det vil si andre kandiater enn valgkomitéens innstilling. 

"

Vi er ute etter allsidighet

"

Allsidighet

– Hvilke egenskaper ser valgkomitéen etter når de vurderer hvem som er kvalifisert til verv i foreningens sentrale organer?

– Vi er ute etter allsidighet. Kandidatene til sentralstyret skal ikke være advokater for egne interessefelt og fagområder. De må gjerne brenne for et fagområde eller interessefelt, men de må evne å se helheten i foreningens arbeid; både samfunnspolitisk, interessepolitisk og fagpolitisk. Har de tidligere erfaring fra styrearbeid, evne til å avveie flere hensyn? Slike spørsmål er blant vurderingstemaene, påpeker Sognnæs.

– Ikke minst når det gjelder lederskapet ser vi etter evnen til å kommunisere våre standpunkter til et bredt publikum og til politiske organ. I dag er gode kommunikative ferdigheter en suksessfaktor for å få gjennomslag, sier han.

Puslespill

Det er et puslespill med mange brikker som skal legges. To stikkord er kontinuitet og fornyelse, spesielt i lederskapet. Dette må igjen balanseres opp mot andre hensyn; den sittende ledertroikaens erfaringer og personlige egenskaper, og hvilke utfordringer foreningen står overfor både som medlemsorganisasjon og samfunnsorganisasjon.

Sognnæs presiserer at valgkomitéens arbeid er en kontinuerlig prosess mellom landsmøtene.

– Vi har en selvstendig rolle i å registrere talenter til foreningens ulike verv. Derfor stiller vi blant annet på lederkonferansene for å følge debattene.Dette er et spennende og viktig arbeid som alle medlemmer inviteres inn i. Det er ingenting i veien for å nominere seg selv. Det viktigste er at vi får fram gode kandidater til de viktigste posisjonene. Til syvende og sist er det landsmøtet som avgjør, sier Sognnæs. 

"

Til syvende og sist er det landsmøtet som avgjør

"

Fagetisk råd og Ankeutvalget

Valgkomitéen trenger også forslag til Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker, og også til ny valgkomité. Valgkomitéen vil ofte være det siste som landes, siden det der er naturlig å vurdere kandidater som går ut av Sentralstyret, Fagetisk råd og Ankeutvalget.

Valgkomitéen er spesielt opptatt av å mobilisere hele organisasjonen for å finne kandidater til Fagetisk råd og Ankeutvalget – som er helt fundamentale organ i Psykologforeningen.

Dette var et viktig tema da Sognnæs besøkte styret i lokalavdelingen i Hordaland 15. februar. Siden Fagetisk råd har sine møter i Bergen, har det historisk vært flest medlemmer fra Hordaland, men det er selvfølgelig mulig å sitte i Fagetisk råd uten å bo i Bergen/Hordaland.

De som trenger mer informasjon om prosessen eller arbeidsoppgavene i de ulike organene, oppfordres til å ta kontakt med valgkomitéen.

Kontakt Jogeir Sognnæs, e-post:  jogeir61@gmail.com , tlf: 918 161 55

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.