Fra forklaringsplikt til forklaringsrett

Odelstinget vedtok 15. juni å moderere lovforslaget som ville ha gjort det til en plikt å forklare seg for Olsen-utvalget . Utvalget gransker drap begått av personer med kjent psykisk lidelse.

Odelstinget har nå behandlet Odelstingsproposisjon 90 som en rekke faginstanser, deriblant Norsk Psykologforening, har hatt vesentlige innvendinger imot. I den opprinnelige lovteksten ble det blant annet foreslått å pålegge psykologer forklaringsplikt for utvalget. Dette mente imidlertid Helse- og omsorgskomiteen var å gå for langt fordi ” … det må kreves særlig tungtveiende grunner for å pålegge privatpersoner forklaringsplikt for offentlige myndigheter om forhold som omfatter svært sensitive og private forhold.”

Komiteen vedtok derfor å gå fra forklaringsplikt til forklaringsrett. Ny ordlyd i § 2 er derfor: ”Uten hinder av taushetsplikt kan (red.s utheving) utvalget gis de opplysninger som er nødvendige for utvalgets arbeid.”

Emneord: taushetsplikt

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.