Arendalsuka

– Forløpsgaranti, ikke pakker

Psykologforeningens oppskrift for bedre samhandling om psykisk helse for barn og unge: • Forløpsgaranti framfor pakkeforløp • Gode psykologtjenester i kommunen • Lytte til unges egne råd om hva de trenger.

– Skal vi få til bedre samhandling for barn og unge, må det være noen å samhandle med. Derfor haster det for kommunene å bygge opp psykologtjenester slik de er lovpålagt fra 2020.

Det sa Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, da Abup ved Sørlandet sykehus arrangerte debatt om hvordan vi kan samarbeide bedre om barn og unges psykiske helse.

Bakteppet var blant annet innføring av pakkeforløp for psykisk helse, der bedre samarbeid og ikke minst brukermedvirkning er et uttalt mål

– Hvordan skal det se ut i praksis, spurte en av initiativtagerne psykologspesialist Espen Odden.

Og da var det ikke flere tekniske kvalitetsindikatorer, rapporterings- og kodekrav han etterlyste.

Den enkeltes hjelpebehov

Hofgaard tok utgangspunkt barn og unges egne ønsker slik de blant annet kommer til uttrykk i Forandringsfabrikkens råd til fagpersonell som jobber i psykisk helsevern for barn og unge.

"

Vi vet mye om hvordan barn og unge vil ha det

"

 

– Vi vet mye om hvordan barn og unge vil ha det: De vil blant ha lov til å snakke med fagfolk alene hvis de selv ønsker det. Og at det dokumenteres hvordan beslutningene som fattes, tar hensyn deres ønsker og behov på en måte som de forstår, siterte han.

Han tok til orde for det han kaller «forløpsgaranti» ikke «pakkeforløp. Sistnevnte kan fort assosieres med standardisering fremfor tilpasning til den enkeltes hjelpebehov.

Espen Odden og Tor Levin Hofgaard

Espen Odden og Tor Levin Hofgaard

– Forløpsgaranti innebærer at barn og unge i psykisk helsevern får møte en spesialist og får en god behovsutredning. Pasientens behov må være avgjørende for metodevalget, ikke diagnosen, sa han.

En jobb å gjøre

Han poengterte også at en forutsetning er operative tjenester både i 1. og 2. linjen, er at det eksisterer et tilbud for barn og unges psykiske helse i kommunens helsetjeneste.

Men det er stykke igjen: TNS Gallups helsepolitiske barometer viser at bare drøye én av ti opplever å ha god tilgang på psykiske helsetjenester i kommunen.

– Kommunene har en jobb å gjøre, sa Hofgaard.

"

Vi ønsker å øke grunnfinansieringen til sykehusene, og vil redusere betydningen av innsatsstyrt finansiering

"

 

Arbeiderpartiets Kari Henriksen, som selv er sykepleierutdannet, mener det å ha tid nok er en av de viktigste kvalitetsindikatorene i psykisk helse.

– Tid er en mangelvare i psykisk helsevern, og da blir vi presset til større grad av standardisering.

– Vi ønsker å øke grunnfinansieringen til sykehusene, og vil redusere betydningen av innsatsstyrt finansiering, sa hun.

Hun sa at Arbeiderpartiet vil  bevilge rundt tre milliarder mer til sykehusene.

– Vi reverserte effektivitetskuttet på rundt 1,3 milliard og la på 1,4 milliarder mer til sykehusene. I tillegg har vi i alternative budsjetter bevilget mer til kommunene, sa hun.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.