Flere voksne får psykologtilbud i kommunen

Gruppeterapi

Stadig flere kommuneansatte psykologer jobber med voksne. Økningen var på 40 prosent fra 2015 til 2016. 

Antall psykologer tilsatt gjennom tilskuddsmidlene fortsetter å øke. Psykologene arbeider innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet, viser en ny kartlegging utført av SINTEF

Kartleggingen viser blant annet at det har vært en vesentlig vekst i antall psykologstillinger rettet mot voksne innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. «Økningen har ikke gått på bekostning av målgruppen barn og unge, men kommer i tillegg», heter det i en oppsummering fra Helsedirektoratet .

Hva brukes psykologstillingene til?

I gjennomsnitt oppgir kommunene at:

  • Cirka 45 prosent av psykologstillingen benyttes i lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud
  • Cirka 37 prosent av stillingen benyttes til samfunns- og systemrettet arbeid.
  • Cirka 18 prosent er rettet inn mot helsefremmende og forebyggende arbeid.

Neste frist for å søke tilskudd er 10. september 2017

 Tverrfaglig samarbeid

  • 95 prosent av psykologene inngår også i ulike former for tverrfaglig samarbeid.
  • Kompetansen er økende: 30 prosent av psykologene har spesialisering, 52 prosent er i gang med eller skal påbegynne spesialisering. 

Rapporteringen omfatter 301 av 377 psykologstillinger, hos de 255 kommunene/bydelene som mottok tilskudd i 2016.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.