Festspillkurs 2020

to personer på bryggen i Bergen under en paraply

Påmeldingen er nå åpnet for festspillkursene 28. og 29. mai i Bergen.

I tillegg til utdeling av Psykologprisen kan du delta på disse fem kursene:

Selvmedfølelse og terapeutisk arbeid med identitet og emosjoner

Få en innføring i hvordan medfølelse og selvmedfølelse bidrar i personlig vekst og endringsprosesser, og har betydning for utvikling av identitetsfortellinger og måter å møte emosjonell smerte. 

Kursinnhold:

 • Egenerfaring med medfølelsesbaserte intervensjoner og intervensjoner som fremmer bevissthet om identitetsbærende verdier.
 • Innføring i måter å anvende slike intervensjoner på
 • Teoretisk og empirisk bakgrunn for medfølelsesbaserte intervensjoner, og et grunnleggende eksistensielt perspektiv på identitet og emosjoner i tråd med dette.

Meld deg på her

Metakognitiv terapi - Behandling av angst, depresjon og PTSD

Metakognitiv terapi (MKT) er en innovativ behandling som kan anvendes på en rekke ulike lidelser, spesielt angsttilstander, kroniske depresjoner og traumer. Pasienter opplever Metakognitiv terapi som en nyttig, effektiv og paradoksal behandling. Erfaringer viser at MKT kan anvendes der andre behandlinger ikke har lykkes.

Kursinnhold:

 • En introduksjon av MKT og hvordan den kan anvendes i spesifikke lidelser.
 • Teoretisk kunnskap og praksiseksempler.
 • Mulighet til å øve på metakognitiv dialog i arbeid med pasienter.

Meld deg på her

Forståelse av autismespekterforstyrrelser, kognitiv atferdsterapi

På dette kurset kan du lære mer om hva autismespekterforstyrrelser er og hvordan man kan tilrettelegge for personer med det.

Kursinnhold:

 • Oversikt over gode tiltak som kan være hensiktsmessige for personer med autismespekterforstyrrelser, med et evnenivå innen normalområdet (Asperger syndrom/ "høytfungerende autisme"). 
 • Kunnskap om hvordan man kan tilpasse kognitiv atferdsterapi for personer med autismespekterforstyrrelser, som behandling for komorbide angstlidelser
 • Oversikt over tiltak som kan brukes for søvnvansker hos denne gruppen.

Meld deg på her

Halstead-Reitan metoden

Dette er en workshop med mål om å bygge opp og støtte opp under kliniske ferdigheter. Etter kurset vil du kunne administrere, skåre og tolke Halstead-Reitans testbatteri for et bredt spekter av nevropsykologiske problemstillinger for alle aldersgrupper. 

Kursinnhold:

 • Halstead-Reitans testbatteri: historie, oppbygging og rasjonale. Fortsatt aktuelt i vår tid?
 • Administrasjon av Halstead-Reitans testbatteri for Barn og Voksne. Spesielle hensyn og unntak.
 • Skåring. Ulike normsett, Trites, Wisconsin og Heaton normer. GNDS.
 • Resultater og Tolkning.
 • Kliniske syndromer og eksempler, både barn og voksne.

  Meld deg på her

WAIS-IV

Dette er et kurs som tar for seg både administrasjon og tolkning av WAIS-IV. Kurset gir grunnlag for selvstendig og faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i klinisk psykologarbeid på tvers av ulike psykologroller og problemstillinger.

Kursinnhold:

 • Presentasjon av Wechslertestene generelt og WAIS-IV spesielt, samt de amerikanske og skandinaviske standardiseringsprosjektene. 
 • Endringer fra WAIS-III i oppbyggingen av testen.
 • Øvelser i administrering av de nye deltestene og tilbakemelding av resultatene.
 • Gjennomgang og øvelse på en trinnvis modell for tolkning av testresultatene med verktøy/metoder som går utover det som finnes i manual og skåringsprogram.

Meld deg på her

Psykologprisen 2020

Under Festspillkursene deler vi ut Psykologprisen 2020. Prisen tildeles psykologer/virksomheter som i særlig grad viser hvordan praktisk bruk av psykologisk kunnskap kan komme folk til gode. Her kan du lese om tidligere mottakere av prisen.

Alle festspillkursdeltakere er hjertelig velkommen til prisutdeling og mottakelse. Det blir servert mat og drikke og dette er en fin anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.

Meld deg på her

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.