Få midler til utdanning

Er du avtalespesialist og medlem hos oss? Nå kan du søke om støtte til videre- og etterutdanning i klinisk helsepsykologi og psykoterapi.

Psykologforeningen har nå åpnet for mulighet for å motta støtte til videre- og etterutdanning, med tildeling neste år. Med fondet ønsker vi å løfte faglig kunnskap og kompetanse innen klinisk helsepsykologi og psykoterapi.

Fondet kan støtte:

  • styrking av veilederkompetanse i klinisk psykologi og psykoterapi.
  • formål som har sammenheng med etterutdanning av spesialister i klinisk psykologi.
  • hel eller delvis dekning av kurs-, reiseutgifter og andre utgifter i forbindelse med videre- og etterutdanning.
  • midler til vitenskapelig forskning og til utarbeiding av skriftlige arbeider og publikasjoner i klinisk psykologi og psykoterapi.

Vi vil prioritere søknader som ikke kan få støtte på andre måter.

I tillegg til ordinære tildelinger ønsker også fondsstyret å gi midler til skriving at artikler og essays som omhandler utfordringer i privatpraksis – som har med intensjon om å publiseres.

Fondsstyret vil vurdere søknadene ut fra:

  • hvor mye søkeren har mottatt fra fondet tidligere år
  • kursavgift vil bli prioritert over reise- og oppholdsutgifter
  • at søknaden er i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis
  • åpne søknader der det ikke er tatt stilling til hva midlene skal brukes til utelukkes.
  • aktiviteter som anses å være kvalifiserende på en måte som gjør at søkeren blir aktuell til nye typer oppdrag blir ikke prioritert. Eksempelvis vil kvalifisering innen rettspsykiatri/arbeid for retten anses som utgifter til inntektserverv.

Søknad med begrunnelse kan fylles ut HER .

Frist for å søke er 01. oktober.

Prosjektbeskrivelse eller annen relevant dokumentasjon må legges ved i søknaden.

Har du spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt oss på  npfpost@psykologforeningen.no  eller tlf: 23 10 31 30

Emneord: videreutdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.