ESA med uttalelse i ELTE-saken

President i Psykologforeningen Håkon Skard

ESA mener Norge bryter EØS-retten ved å nekte studenter fra ELTE-universitetet i Ungarn godkjenning av deres mastergrad som psykologutdanning i Norge.  

Dagens grunngitte uttalelse  er det andre trinnet i ESAs traktatsbruddsprosedyre mot Norge. Det tredje vil være å bringe saken for EFTA-domstolen. 

President i Psykologforeningen, Håkon Skard, tar uttalelsen til orientering.

– Vi registrerer at det har kommet en uttalelse fra ESA i ELTE-saken. Som tidligere vil vi følge med på hva norske myndigheter foretar seg i videre i denne saken. De må nå ta stilling til uttalelsen, sier han.

– For Psykologforeningen er det viktigste å skape  forutsigbarhet for utenlandsstudenter , samtidig som vi beholder den faglige standarden som er satt for psykologer i Norge, sier Skard.

Myndighetene har fire måneder på å svare ESA

Regjeringsadvokat Torje Sunde sier via e-post til Psykologforeningen at norske myndigheter nå skal se nærmere på saken.

– Vi har registrert at ESA har gitt en grunngitt uttalelse mot Norge i ELTE-saken. Vi skal nå på vanlig måte gjennomgå denne og vurdere de ulike faktiske og rettslige anførslene ESA kommer med. Deretter har Norge en frist på fire måneder på å svare ESA, sier Sunde.

Helseminister Bent Høie sier til regjeringen.no at bakgrunnen for å ikke gi godkjenning handler om å sikre pasienter og brukere forsvarlige og trygge helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratet skal kun gi autorisasjon og lisens som psykolog til personer som er tilstrekkelig kvalifiserte. Det at ESA er uenige i avgjørelsen, betyr ikke at ELTE-saken er avgjort.

Han sier også at ESAs foreløpige vurdering ikke får betydning for kvalifiseringsprogrammene til de berørte ELTE-kandidatene og at disse vil bli gjennomført som planlagt.

Ønsker alle autoriserte psykologer velkommen

Elte-studentene har vært gjennom en opprivende prosess etter at  Helsedirektoratet endret praksis for godkjenning av utdanningen i 2016.  De som ble rammet av praksisendringen fikk etter hvert tilbud om et kompletterende program som likevel førte frem til autorisasjon i Norge. 

Psykologforeningen har hatt sympati med de som ble rammet og blant annet hjulpet med å dekke utgifter til juridisk bistand. Håkon Skard understreket dette ved å  gratulere de første ELTE-studenten e som ble ferdig med det kompletterende programmet. 

– Psykologforeningen ønsker alle utenlandsstudenter som innfrir de faglige kravene for å bli autorisert i Norge velkommen. Vi skal ikke ha A og B psykologer. Er du autorisert, er du like god som andre psykologer, sier Skard.

Den videre prosessen vil avklare om dette stopper ved de som har fått tilbud om kompletterende utdanning, eller om det også i fremtiden kan komme psykologistudenter fra Ungarn som blir autorisert i Norge.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.