Testdagen 2020 på Zoom!

Effektive team - kartlegging og utvikling

mennesker som løfter store klosser over hverandre

På grunn av koronasituasjonen valgte vi å arrangere Testdagen 2020 digitalt 9. november. Vi hadde med oss et flott team av forelesere, ledende på sine felt. Her finner du presentasjonene deres.

Testdagen 2020 har team og teamorganisering i arbeidslivet som tema. Vi ser nærmere på viktige utviklingstrender innen feltet. Ulike tilnærminger til kartlegging av team og teameffektivitet blir behørig presentert av ledende forskere og praktikere fra inn- og utland.

Program

Effektive team: modeller, intervensjoner og seleksjon

Det tas utgangspunkt i to forskjellige modeller for hvordan arbeidsgrupper eller team utvikler seg til å bli effektive team:

a) stadiemodeller, populært hos praktikere, definerer faser eller stadier som team går gjennom over tid

b) ikke-sekvensielle modeller, dominerende i forskningen, som beskriver utvikling som interaksjoner mellom organisasjonskontekst, oppgave og forskjellige prosessnivåer. 

Hva har empirisk forskning vist om evidensen for forskjellige typer intervensjoner? Intervensjoner kan forme eller omforme teamets forhold, prosesser og utfall og implementeres før eller under et pågående arbeid. Vi avslutter med å diskutere hva forskning sier om seleksjon av teammedlemmer og hva vi vet om å velge team til spesifikke oppgaver, for eksempel for å bidra til organisasjonslæring?

Annika Lantz er psykolog, psykoterapeut og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi, Stockholms universitet. Forskningsinteressene hennes er først og fremst teamutvikling-, ledelses- og organisasjonsendringsprosesser. Hun jobber også som konsulent for Fritz Change AB.

Les presentasjonen til Lantz:

Annika Lantz: Effektive teammodeller, intervensioner og selektion

Effect: kartlegging av ledergruppers fungering

Organisasjonspsykologene Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart har utviklet et web-basert spørreskjema – effect 

for å kartlegge ledergruppers fungering langs 24 dimensjoner. Disse dimensjonene har gjennom internasjonal og norsk forskning vist seg å ha en robust sammenheng med kvaliteten på de resultatene ledergruppene skaper. I dette foredraget gir Henning Bang et innblikk i hva effect kartlegger, psykometriske kvaliteter ved spørreskjemaet og hvordan det kan brukes for utvikling av ledergrupper.

Henning Bang er utdannet siviløkonom og psykolog med spesialitet i organisasjonspsykologi, og har en doktorgrad på effektivitet i ledergrupper. Han arbeider halv tid som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. I tillegg arbeider han som organisasjonspsykolog i Henning Bang AS, hvor han bistår organisasjoner, ledergrupper og ledere i å utvikle seg.

Les presentasjonen til Bang:

Henning Bang: Effect – et forskningsbasert verktøy for å kartlegge hvordan ledergrupper fungerer

Hvordan selektere ledere til kriseledelsesteam versus innovasjonsteam – forskjellige forutsetninger? 

Det sies at gode kriseledere også er gode ledere generelt, men er ledelse i en kontekst det

samme som i en annen?

I dag stilles det krav til effektiv ledelse i en rekke «dynamiske» kontekster som ved krise-, endring- og innovasjon. Men det å lede kriseledelses- versus innovasjonsteam består av svært forskjellige forutsetninger og mål.

Hvordan velge rett leder til rett team?

Synnøve Nesse er psykolog og har en doktorgrad fra NHH i strategi og ledelse med fokus på kriseledelse. Hennes kjernekompetanse er ledelse i kontekst av krise-, endring-, og innovasjon. Synnøve arbeider primært med forskning og lederutvikling innen krise- innovasjons og endringsledelse, men har også bred erfaring med organisasjonsutvikling og coaching. Hun er ansatt 50% som konsulent i AFF og 50% som forsker i SNF på NHH.

Les presentasjonen til Nesse:

Synnøve Nesse: Seleksjon av ledere – forskjell når det kommer til kriseledelsesteam vs innovasjonsteam?

Intervju med Synnøve Nesse i Ledernytt

Synnøve Nesse: Covid-19-krisen som «ny normal»: 5 tips for overlevelse til mellomledere

Diversity Icebreaker som inngang til mangfold i team

Mangfold og teamutvikling, muligheter og utfordringer. Bruk av testverktøy for utvikling av et felles språk.

Flerfaglige perspektiv og testanvendelse i endringsarbeid.

Bjørn Z. Ekelund. Psykolog, MBA. Utvikleren av Diversity Icebreaker®(DI) – testverktøy brukt av mer enn 300 tusen personer i mer enn 75 land. Bjørn er en av Norges mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. I mer enn 30 år har Bjørn ledet konsulentselskaper og levert over 1000 oppdrag i mer enn 20 land. Hans siste bok,  «Unleashing the Power of Diversity – Opening Minds for Good» har fått positiv internasjonal oppmerksomhet etter den ble publisert på Routledge forlag i 2019.

Piotr Pluta. Organisasjonspsykolog og daglig leder i Human Factors AS. Piotr holder DI-seminarer og train-the-trainer seminarer for brukere i inn- og utland. Piotr er en av de hovedansvarlige for F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet men leverer også konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon krysskulturelt arbeid og mangfold. Piotr har en spesiell faglig interesse for psykologirelaterte spørsmål knyttet til bruk av humor og i 2018 stod han på TEDx-scenen med foredraget: Intercultural guide to humor

Les presentasjonen til Pluta og Ekelund:

Piotr Pluta og Bjørn Z. Ekelund: Diversity Icebreaker og mangfold

SPGR: Hvordan sikre optimalt samspill i team

Analyser av kritiske hendelser viser at interaksjonsforståelse skiller suksess fra katastrofe.

SPGR kartlegger samspill og interaksjoner i team, har høy prediktiv validitet og brukes derfor til utvikling av prestasjonsteam. Forsvaret har brukt SPGR siden 2000. Foredraget gir en kort introduksjon til SPGR, men vektlegger de mest sentrale samspillfaktorene som illustreres med eksempler fra reelle team.

Endre Sjøvold er professor ved IØT/NTNU og leder prosjektet Operativ ledelse. Han har arbeidet med team på alle nivå i Europa og Asia, samt forsvaret. På åttitallet var han tett knyttet til R.F. Bales forskergruppe ved Harvard og har fortsatt et utbredt internasjonalt samarbeid. Endre har doktorgrad i organisasjonspsykologi.

Stein Forsdahl førstelektor ved Forsvarets høgskole og har utdannelse fra Sjøkrigsskolen samt Master of Technology Management fra NHH, NTNU og MIT Boston. Han har erfaring som offiser på ubåt, lederutvikler ved Sjøkrigsskolen samt flere år som leder i Telenor. Stein har ledet marinens lederutviklingsprogram, samt undervist i ledelse på Norges Handelshøyskole.

Les presentasjonen til Sjøvold og Forsdahl:

Endre Sjøvold og Stein Forsdahl: SPGR – Hvordan sikre optimalt samspill i team

Virtuelle team: Felles situasjonsbevissthet i ansikt-til-ansikt og virtuelle team: Hvilken betydning kan individet og teamet ha?

Å utvikle felles situasjonsbevissthet kan være viktig i

flere typer teamarbeid, f.eks. ved sykehus og i militære operasjoner. Om man kommuniserer virtuelt, geografisk distribuert, eller kommuniserer ansikt-til-ansikt, kan innvirke på utvikling av felles situasjonsbevissthet. I dette innlegget presenterer Sigmund Valaker forskning på hvilken betydning individuelle egenskaper og felles erfaringer og prosedyrer i teamet kan ha i både i virtuell og ansikt-til-ansikt kommunikasjon. 

Sigmund Valaker jobber som seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han har en PhD i ledelse og organisasjon fra Handelshøyskolen BI. Vallaker har blant annet forsket på temaene felles situasjonsbevissthet, sensemaking og koordinering. Forskningen er blant annet publisert i Military Psychology, Journal of contingencies and crisis management og presentert ved Academy of Management Annual Meeting samt ulike bok-kapitler.

Les presentasjonen til Valaker:

Sigmund Valaker: Felles situasjonsbevissthet i ansikt til ansikt og virtuelle team: Hvilken betydning kan individet og teamet ha?

Endringer i programmet kan forekomme.

Testdagen er godkjent som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Har du spørsmål om testdagen?  Kontakt spesialrådgiver Per Straumsheim.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.