DM Arena: Hvor går psykisk helsefeltet i Norge?

Deltakere i paneldebatt på DM Arena

Foto: Karsten Brekne Karlsøen

Som oppladning til Verdensdagen for psykisk helse samlet Dagens Medisin fagfolk, brukere og politikere til å gjøre opp status og svare på spørsmålet: Hvor går vi nå?

Helseminister Bent Høie mente det har skjedd mye på de 6 årene han har sittet som helseminister og pekte på at tilbudet for rus og psykisk helse i 2013 var svært begrenset.

- Et resultat av vår regjering har vært en kraftig årsverksøkning i satsning på psykisk helse og rus i kommunene, sa Høie.

Han understreket at det er for tidlig å konkludere med at Den gylne regel ikke fungerer for psykisk helsefeltet, selv om man så langt ikke er i mål. 

Budsjett som ikke møter ambisjonene

President Tor Levin Hofgaard representerte Psykologforeningen i paneldebatten. Panelet forøvrig bestod av Sveinung Stensland fra Høyre, Kjersti Toppe fra Sp, Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, Lars Lien, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) og Ulrik Fredrik Malt, leder av Norsk psykiatrisk forening.

Det ble en god debatt med flere innspill fra salen. Etterhvert ble det tydelig at avstanden mellom forventninger og faktiske forhold tidvis er stor.

Psykologforeningen brukte blant annet anledningen til å snakke om medlemsundersøkelsen vi utførte før sommeren, som med all tydelighet viser noe av presset i spesialisthelsetjenesten. Mange av medlemmene opplever at vilkårene for å yte god behandling er presset, både i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tor Levin Hofgaard påpekte at det nylige fremlagte statsbudsjettet ikke viser at regjeringen prioriterer de store behovene man ser i spesialisthelsetjenesten. 

- Er det rammer i budsjettet for å levere på de ambisiøse planene regjeringen har lagt for psykisk helse? Svaret på det er nei. 

Sveinung Stensland var enig i at det er et press i helsetjenesten, men at økte budsjetter ikke er veien å gå.

- Tiden for større helsebudsjett er over. Pakkeforløp er en ny måte å jobbe på, la oss tilpasse oss før vi skyter den ned.

 Les også:  Et budsjett som ikke tar psykisk helse på alvor

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.