Regjeringsplattformen

Den nye regjeringen satser på psykisk helse

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram Hurdalsplattformen i går. (Foto: Arbeiderpartiet)

Psykologforeningen er fornøyd med at Støre-regjeringen stoler på fagfolk.

Onsdag presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin regjeringsplattform .

– Den legger til rette for bedre psykisk helsehjelp enn i dag, sier president Håkon Skard i Psykologforeningen.

I plattformen kjenner han igjen mange av sakene Psykologforeningen kjemper for.

– Den nye regjeringen har lyttet til fagfolk og tar psykisk helse på alvor. Vi er stort sett fornøyde med plattformen.

Konkret plan for kommunene

De to partiene bruker sterke ord om tilstanden i psykiske helsetjenester. Regjeringen lover å «rette opp uverdige forhold innen psykisk helse».

Psykologforeningen har lenge pekt på en uakseptabel variasjon i helsetilbudet, der adressen din avgjør hvilken hjelp du får. Det er store forskjeller i tilbudet kommunene gir til innbyggerne sine.

Derfor støtter foreningen forslaget om en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler og hovedvekt på kommunale tjenester.

Øremerking kan i større grad sikre at kommunene prioriterer psykisk helse . Solberg-regjeringen foreslo i statsbudsjettet at halvparten av summen til barn og unges psykiske helse kommer som en økning i kommunenes frie inntekter, og det har Skard liten tro på at vil bidra til en utjevning mellom kommunene.

– Den nye regjeringen bør gjøre særlig små kommuner i stand til å bygge opp et tilbud til innbyggerne sine, sier han.

Opptrappingen skal også sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

– Heldigvis peker plattformen på at tilbudet må styrkes både i kommunene og sykehusene for å gi helhetlige tjenester. Det er en erkjennelse av at tilbudet er underdimensjonert, sier Skard.

Psykologforeningens president Håkon Skard er godt fornøyd med den nye regjeringens planer for psykisk helse-feltet. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Mer tid til pasientene

Den påtroppende regjeringen ønsker også en tillitsreform i samfunnet, der fagfolk skal få tillit, tid og makt til å skape et bedre tilbud for menneskene de jobber for. Dette gjelder på flere felt enn i helsevesenet.

– Vi setter pris på at fagfolk skal få bidra til å skape bedre tjenester, sier Skard.

Psykologforeningen står klar til å fortsette som en konstruktiv bidragsyter til utviklingen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil kvitte seg med pakkeforløpene i psykisk helsevern, som Psykologforeningen er helt enig i at ikke har fungert etter intensjonen.

– Nå må det bli slutt på stykkprisfinansiering og at fagfolk kaster bort tid på å registrere irrelevante mål i et detaljert kontrollsystem. Psykologene må få rom til å gjøre vurderinger tilpasset pasientene og ikke minst ha nok tid til behandling, sier Skard.

Regjeringen foreslår at alle henviste skal få muligheten til en vurderingssamtale med spesialister. Det forutsetter flere psykologspesialister enn i dag, minner Skard om.

Bedre samarbeid mellom arbeid, utdanning og helse

Psykologforeningens hovedsatsingsområde nå er arbeid og utdanning.

På foreningens fagseminar om arbeid og psykisk helse i september understreket fagfolk at det er et problem at ingen helt tar ansvar for at mennesker med psykiske problemer kommer i jobb. Helse- og arbeidstjenester jobber i for stor grad hver for seg.

Derfor er det positivt at regjeringen vil motvirke at ungdom og unge voksne faller på utsiden av skole og arbeid ved å sikre en bedre samordning av helsetjenester, NAV og utdanningssystemet.

Uenig i tvang uten samtykkekrav

Psykologforeningen er ikke enig i alt som står i plattformen. Siden 2017 kan pasienter takke nei til innleggelse eller behandling dersom de er samtykkekompetente, så lenge det ikke er alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Denne endringen i psykisk helsevernloven vil regjeringen evaluere. Psykologforeningen vil beholde samtykkekravet i tvungent psykisk helsevern.

– Selvbestemmelse er en viktig rettighet alle mennesker har, sier Skard.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.