Arendalsuka

Bli med Psykologforeningen på Arendalsuka

Psykologforeningen er medarrangør og deltar på flere spennende arrangementer under Arendalsuka 2023.

Psykisk helse står på agendaen når politikere, næringsliv, organisasjoner og sivile samles til debatter og utforming av morgendagens politikk.

Vi er på plass på Norges største demokratiske møteplass 14. til 18. august, for å diskutere noen av de store utfordringene vi som samfunn står overfor, og for å fremme psykologenes interesser og budskap.

Det blir politisk debatt, viktige og spennende diskusjoner og masse faglig påfyll. Her er en oversikt over hvilke arrangementer Psykologforeningen vil arrangere eller delta på:  

Mandag:

Politisk duell om psykisk helse  (H og Ap) i regi av Mental Helse, Legeforeningen og Psykologforeningen

Tid: Mandag 14. august klokken 14:00 - 14:45

Sted: Arendal bibliotek

Klikk her for å følge streaming av arrangementet på Facebook  

Hvert år koster psykiske helseutfordringer samfunnet over 300 milliarder kroner. Det er ingen sykdommer som koster mer. Psykiske helseutfordringer topper statistikken over tapte leveår, og er av de fremste årsakene til uførhet - særlig blant unge. 

Derfor har psykisk helse blitt en av de viktigste sakene for velgerne. Alle de politiske partiene ønsker å satse på psykisk helse og det har blitt innført reformer, opptrappingsplaner og handlingsregler. Men utfordringene i dag er større enn noen gang. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med den psykiske helsen?

Skaperne av «Hjelp som hjelper» (Høyre) og «Opptrappingsplan innen psykisk helse» (Arbeiderpartiet) møtes til politisk duell.  

Tirsdag: 

Barn og unge bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp

Tid: Tirsdag 15. august klokken 09:00 - 10:00

Sted: På taket av Tyrili Arena Arendal

Klikk her for å følge streaming av arrangementet på Facebook  

Barn og unge som bruker rusmidler kjenner i liten grad til sektorinndeling, forskjell på kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester eller statlig barnevern. De vil ha hjelp når de trenger hjelp.

Hvordan skal vi hjelpe barn og unge til å få en bedre hverdag gjennom forebygging, og tilby bedre tilpassede hjelpetjenester til dem som trenger hjelp? Vi må identifisere hvilke forhold som hindrer oss i å gi riktig og god hjelp. Hva må endres og hva skal vi gjøre mer av?

Fagsjef i Psykologforeningen Kim Karlsen deltar i samtalen sammen med Fellesorganisasjonen (FO), Barneombudet, Landsforeningen for barnevernsbarn og Rusfeltets hovedorganisasjon.

  

Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå? Hva mener «ekspertene»?

Tid: Tirsdag 15. august klokken 16:00 - 17:00

Sted: På taket av Tyrili Arena Arendal

Klikk her for å følge streaming av arrangementet på Facebook  

Innledninger ved Karl Olaf Sundfør, styremedlem i Mental helse, Lars Lien, leder i norsk psykiatrisk forening, Kim Karlsen, fagsjef i Psykologforeningen og Espen Gade Rolland, leder i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR). Alle sitter i Ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern.

Etterfølgende dialog og debatt med inviterte politikere, blant andre Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet og Marian Hussein (SV), nestleder i SV og medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

Arrangeres av NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus, Norsk psykiatrisk forening, Mental Helse og Norsk psykologforening.

Onsdag: 

En psykt bra arbeidskraftreserve,  i regi av Fontenehus Norge.

Tid: Onsdag 16. august klokken 18:30 - 19:30

Sted: Frivillighetsteltet

Klikk her for å følge streaming av arrangementet på Facebook  

Arbeid og psykisk helse. Mennesker som blir stående utenfor studie- og arbeidsliv er en betydelig ubrukt ressurs i samfunnsregnskapet.

Konsekvensene for utenforskapet er alvorlige og omfattende for både folk og samfunn. Hva skal til for å motvirke problemet? Hvordan kan vi som samfunn sørge for å gjøre mer av det som virker?

Dette vil vi diskutere og reflektere rundt sammen med et spennende og variert panel:

Vår president Håkon Skard deltar i samtalen sammen med Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24, Øystein Spjelkavik, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Hans Christian Holte, direktør i NAV, Einar Belck-Olsen, medarbeider i Fontenehuset Fredrikstad, Tuva Moflag, arbeids- og sosialkomiteen (AP), Grete Wold, utdannings- og forskningskomiteen (SV), Per Olaf Lundteigen, arbeids- og sosialkomiteen (SP) og Margret Hagerup, utdannings- og forskningskomiteen (H).

  

Hvordan får vi likeverdig psykisk helsehjelp i kommunene?

Tid: Onsdag 16. august klokken 19:00 - 20:30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Klikk her for å følge streaming av arrangementet på Facebook  

Kommunene har ansvar for å yte nødvendige tjenester når innbyggere har psykisk helse- og/eller rusproblemer. Psykiske lidelser kan henge sammen med både fysiske plager, somatiske sykdom, vanskelig livssituasjon eller sosiale utfordringer, og krever derfor en tverrfaglig tilnærming og politisk vilje til å skape gode, lokaltilpassede tjenester.

En fersk kartlegging i et distriktsområde viser at det er store forskjeller selv blant lignende nabokommuner i hvordan tjenestene organiseres, hvilke tilbud som gis og hvilke lovkrav som følges.

Helsepersonellkommisjonen viser at mange distriktskommuner strever med å rekruttere psykolog, mens andre har funnet gode løsninger. Hva skal til for å lykkes med å rekruttere og beholde dem, og hvorfor er det viktig for befolkningen?

I dette møtet vil vi løfte fram noen utfordringer og eksempler i korte innlegg, og avslutte med plenumssamtale. Vår president Håkon Skard skal snakke om hvordan det er mulig å få til tverrfaglig allmennhelsetjeneste for psykologer. Du får også høre fra kommuneoverlege Gerd Signy Solberg Omland og psykologspesialist Astrid Moi Vårdal i HÅ kommune, som har lykkes med å samarbeide tett. 

Arrangement i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Psykologforeningen og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Torsdag: 

Klar melding ut! Eldres menneskerettigheter nå!

Tid: Torsdag 17. august klokken 20:30 –21:30

Sted: Bæreskraftscenen

Klikk her for å følge streaming av arrangementet på Facebook  

To tidligere barneombud, Trond-Viggo Torgersen og Reidar Hjermann som nå leder Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen , er begge blitt godt voksne og opptatt av eldres betingelser. Hvorfor er barneombudet en suksess i hele verden, mens eldreombudet blir lagt ned? Hvilke prosesser var viktig for å etablere og beskytte barns rettigheter på 90-tallet og hvordan kan vi skape en lignende prosess på eldrefeltet?

Aldringsaktivist og Trond-Viggos datter, Anna Helle-Valle, inviterer til en engasjerende, personlig og original samtale om aldringens status og eldres menneskerettigheter.

Arrangører er stiftelsen Siste kapittel, Nasjonalt senter for aldring og helse og Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg.

Emneord: Arendalsuka

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.