Verdensdagen for psykisk helse

Bekymret for den psykiske helsen til de som står uten jobb

– Står du utenfor arbeidslivet, mangler det som for mange er viktig for å oppleve mening og tilhørighet. Det er en risiko for den psykiske helsen, sier arbeids- og organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen. (Foto: Avonova)

Livet under og etter pandemien er tema på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2021.

I år handler dagen i Norge om å følge opp hverandre og internasjonalt om å sikre psykisk helsehjelp for alle .

Koronapandemien har satt spor i samfunnet. Flere har slitt med ensomhet og psykiske plager, skriver Verdensdagen og viser til Folkehelseinstituttets spørreundersøkelse fra i fjor.

Mange fikk en ny arbeidshverdag. Andre mistet jobben. Unge kom ikke inn på arbeidsmarkedet, eller ble sittende alene på studenthybelen.

– Denne pandemien har vært en stor belastning. Det er åpenbart at den vil ha psykososiale konsekvenser for mange, for noen lengre enn andre, sier president Håkon Skard i Psykologforeningen.

– Da er det viktig at vi motvirker dette med tilgjengelig psykisk helsehjelp der folk er i kommunene, i arbeidslivet og på skolen.

Jobb og skole er viktig for psykisk helse

Psykologforeningens hovedsatsing akkurat nå er arbeid og utdanning . De fleste av oss deltar på disse arenaene i løpet av livet og derfor er de viktige steder å forebygge psykisk uhelse.

Jobben er viktig for både identitet, mestring og det å føle at du betyr noe. Arbeidsplassen er også et sosialt sted, minner visepresident i Psykologforeningen Arnhild Lauveng om.

– Arbeid er et av de stedene hvor vi i Norge treffer flest folk, sa Lauveng på Psykologforeningens fagseminar om arbeid og psykisk helse 27. september. Vi er ikke så flinke til å invitere naboen på kaffe.

Hun mener flere med psykiske lidelser bør inkluderes i arbeidslivet.

– I tillegg til at psykisk sykdom kan gjøre at du faller ut av arbeidet, kan det å være utenfor arbeid føre til forsterkning av psykiske lidelser eller at du får psykiske lidelser hvis du ikke hadde det før. Dette er et viktig område å ta tak i. Og det gjelder så mange, sa Lauveng.

– Jeg er bekymra for de unge. Men jeg kjenner at jeg også er en del bekymra for 40-, 50- og 60-åringene, kanskje særlig etter pandemien, som har en ganske slitsom jobb innenfor service, renhold, kantine, hotell eller transport, og som nå har vært permittert i ett år. Det kan være vanskelig å komme tilbake.

– Dette er et viktig område å ta tak i. Og det gjelder så mange, sa visepresident Arnhild Lauveng under Psykologforeningens fagseminar om arbeid og psykisk helse på Litteraturhuset i Oslo. (Foto: Psykologforeningen)

Risiko for utenforskap

Audun Bredrup Petersen er også bekymret for den psykiske helsen til de som står uten jobb. Han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi i Norges største bedriftshelsetjeneste Avonova.

– Noe av det viktigste vi måler i arbeidsmiljøundersøkelser er opplevelsen av meningsfylt arbeid. Står du utenfor arbeidslivet, mangler det som for mange er viktig for å oppleve mening og tilhørighet. Det er en risiko for den psykiske helsen til de som står utenfor, sier han.

Folkehelseinstituttets undersøkelse viste i fjor at flere følte seg ensomme blant arbeidsledige, uføre og permitterte enn blant de som var i jobb.

Sammen kan vi forebygge psykisk uhelse. Verdensdagens norske slagord er: «Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.»

Men vi trenger også profesjonell drahjelp. «Psykisk helsehjelp for alle» er det internasjonale slagordet.

Psykologer hjelper på arbeidsplassen

Psykolog Petersen hjelper en rekke bedrifter med å følge opp de ansatte og legge til rette for at folk opplever en trygg og stimulerende arbeidsplass.

– Vi ser at arbeidsmiljøutfordringer handler mer og mer om det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, sier han.

Psykologene i bedriftshelsetjenesten jobber med hele arbeidsmiljøet, forklarer Petersen. Det aller viktigste de gjør er å forebygge problemer i arbeidsmiljøet, psykiske plager og sykefravær.

– Hvordan har folk det på jobb, hvordan snakker de sammen, hvordan er arbeidet tilrettelagt? Hvordan er samspillet mellom kolleger og ledere?

Oppfordrer til åpenhet om problemer

Bedriftshelsetjenesten støtter ansatte gjennom samtaler og har løpende kontakt med ledere, vernetjeneste og personalavdeling. Slik kan de fange opp problemstillinger tidlig.

– Vi kan tilby veiledning og oppfølging av lettere psykiske lidelser. Ved mer alvorlige lidelser henviser vi til det offentlige helsetilbudet. Men om du ønsker å være åpen om problemene, kan bedriftshelsetjenesten gi råd om hvordan du kan informere ledere og kolleger på en ålreit måte, sier Petersen.

– Vi oppfordrer til åpenhet om psykiske lidelser. Det skaper vanligvis mer forståelse i et arbeidsmiljø og gjør det lettere for ledere å tilrettelegge.

Men bare en av tre opplever at det er like lett å snakke om sin egen psykiske helse som sin fysiske helse. Fire av ti ville aldri fortalt det til sin arbeidsgiver om de slet psykisk, ifølge undersøkelsen Omnibus Verdensdagen 2021.

Samtaler med permitterte

Livet på hjemmekontoret har fungert bra for noen og dårlig for andre. Det viser undersøkelser Avonova har gjort blant bedrifter de jobber med. De spurte ansatte om hvordan de opplevde det å jobbe hjemme eller være permittert under korona.

– Konsekvensene av pandemien har gitt oss en viss slitasje. Undersøkelsene vi har gjort tilsier at selve jobbutførelsen fungerer greit, men at folk gjennomgående rapporterer at de kan bli mer slitne og savne den sosiale og faglige kontakten på arbeidsplassen. Blant de som har en sårbarhet fra før, har noen fått det ekstra tøft, sier Petersen.

Under pandemien har psykologer og annet helsepersonell i Avonova hatt støttesamtaler med ansatte som har blitt permitterte.

– Det er ingen tvil om at mange opplever det å bli permittert som en psykisk belastning. Det skaper en utrygghet og usikkerhet om framtida. Men reaksjonsmønsteret vil variere. Det er en sammensatt gruppe der noen har vært permittert for en begrenset periode, mens andre sannsynligvis ikke vil kunne komme tilbake til jobben sin.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.