– Avgjørelsen om OUS bør utsettes

Kjersti Toppe. Foto: Senterpartiet

Kjersti Toppe. Foto: Senterpartiet

– Kunnskapsgrunnlaget er for er tynt til å vedta utbygging av OUS. Avgjørelsen bør utsettes.

Stadig flere rikspolitikere mener kunnskapsgrunnlaget er for tynt til å vedta utbygging av Oslo Universitetssykehus på styremøtet 31. januar. Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, ber styret utsette avgjørelsen til det foreligger en ny og grundigere utredning av utbyggingsalternativene.

Faglig og økonomisk tvil

– Det er stor tvil både om de faglige argumentene for den planlagte utbyggingen og om prosjektets økonomiske bæreevne, mener Toppe.

En høring på Stortinget 28. januar i regi av hennes eget parti forsterket uroen. Høringen samlet både ledelse og tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus.

– Jeg har merket med at alle de store fagorganisasjonene ved sykehuset er imot dagens utbyggingsplaner, sier Toppe til psykologforeningen.no.

Allerede i november 2018 gikk Senterpartiet, partiet Rødt og SV sammen om et dokument 8 -forslag der de ba regjeringen utrede muligheten for å samle virksomhetene ved Oslo universitetssykehus på tomten til Ullevål sykehus. Forslaget skal behandles i Helse- og omsorgskomiteen som skal avgi innstilling 9. februar. Stortinget behandler forslaget 7. mars. 

Vil ha risikovurdering

Carl-Eirik Grimstad. Foto: Venstre

Carl-Eirik Grimstad. Foto: Venstre

Også helsepolitisk talsperson for Venstre, Carl-Eirik Grimstad, uttrykker sterk skepsis. Under Senterpartiets høring etterlyste han en risikovurdering av alle sider ved forslaget, både økonomiske og faglige. 

Tillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus og leder for Oslo lokalavdeling, Birgit Aanderaa, har ved flere anledninger påpekt at planen for nytt sykehus ikke tar høyde for arealbehovet. Hun mener at det er lite gjennomtenkt å planlegge med en reduksjon på døgnvirksomhet med over 30 prosent på Aker, slik det fremgår av plandokumentene.

Må vurderes på nytt

– Mange av pasientene i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er alvorlig syke. For noen varer oppholdet i flere måneder. Kapasitetsbehovet blir ikke mindre når vi skal realisere mål om mindre tvang i psykisk helsevern, påpeker Aanderaa.

– Det er derfor nødvendig å vurdere planene på nytt, og det bør vurderes å bygge på Ullevål istedenfor å utvide Rikshospitalet, sier hun.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.