Arbeid og psykisk helse i møte med departementet

– Det er et stort uutnyttet potensial i å se arbeid og psykisk helse i sammenheng, sier Håkon Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Psykologforeningen)

Samarbeid og samtidighet i tilbud om helse- og arbeidsrettede tjenester stod sentralt da hovedsatsingsområdet var tema i Psykologforeningens møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Psykologforeningen har jobbet aktivt med hovedsatsingsområdet arbeid og utdanning siden landsmøtet i 2019. President i Psykologforeningen, Håkon Skard, presenterte deler av dette arbeidet for Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og statssekretær Stian Nyhus. Samtidighet og samarbeid sto sentralt i utfordringsbildet.

Jobbspesialistene må kunne jobbe i helsetjenesten

– Det er et stort uutnyttet potensial i å se arbeid og psykisk helse i sammenheng. Mitt hovedbudskap i møtet var at manglende insitamenter og unødvendige hindringer kommer i veien for samarbeid mellom helse- og arbeidsrettede tjenester, sier Skard.

Et eksempel som ble trukket frem som er til hinder for slik samhandling, er forslag om å flytte ansvar for individuell jobbstøtte (IPS) og jobbspesialister til NAV alene. Skard pekte på at jobbspesialistene må kunne jobbe i helsetjenesten og være en integrert del av tilbudet. Dette var noe departementet kjente til og var opptatt av å finne løsninger på.

Vil ha flere sentre for jobbmestring

Videre ble det tatt opp at senter for jobbmestring fortsatt kun befinner seg i fem fylker. Dette er første NAV-tiltak evaluert gjennom randomisert-kontrollert forskningsdesign og viser at hele 74 prosent av de som får tilbud, kommer tilbake i ordinært arbeid.

– Senter for jobbmestring er et tiltak vi må ha mer av, for det har en beviselig effekt for å få folk tilbake i jobb fremfor utenforskap og lediggang, sier Skard.

Det var et positivt møte hvor departementet understreket psykologer som en viktig ressurs når det gjelder innsats med arbeid og psykiske helseutfordringer. Statssekretær Nyhus uttrykte at det var gledelig at Psykologforeningen har valgt dette som hovedsatsingsområde. Psykologforeningen vil fortsette dialogen med sentrale myndigheter i det videre arbeidet.

Emneord: arbeid

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.