Aktuelle kurs for psykologer i kommunen

Kvinne som smiler under en presentasjon

Foto: Shutterstock

Jobber du som psykolog i kommunale tjenester? Se vår oversikt over høstens kurs og nettverk.

18. september: Rollepluralisme - webinar

 Webinar for psykologer og ledere som jobber i kommunale tverrfaglige psykisk helse og rustjenester. Arrangert av de regionale kunnskapssentrene for barn og unge, i samarbeid med Psykologforeningen og Napha.

Psykologer ansatt i kommunale psykisk helse- og rustjenester må navigere seg i et komplekst landskap bestående av ulike tjenester og nivåer i tjenestene. Man samarbeider også i utpreget grad med andre profesjoner. I dette arbeidet møter man på både muligheter og utfordringer - noe det vil være fokus på i dette webinaret.

Innlegg:

 • Psykolog i kommunen – kjært barn med mange navn, roller og oppgaver

President i Psykologforeningen, Håkon Kongsrud Skard, vil beskrive rollepluralismen vi ser i kommunalt ansatte psykologers arbeid.

 • Rollepluralisme i praksis

Psykolog Tormod Sandvik i Kristiansund kommune presenterer et tverrfaglig planarbeid om organisering og bruk av psykologer i ulike deler av kommunale tjenester. Denne delplanen ble vedtatt i Helse og sosialutvalget i kommunen våren 2020 og skal integreres i en overordnet Helse og sosialplan. Planen er tilgjengelig for deltakerne i forkant og under webinaret.

Det blir tid til spørsmå og diskusjon.

Les mer og meld deg på her

21. september: Nettverk for psykologer i kommunen, Traumer, kultur og migrasjon

Kurset gjennomføres mandag 21. september i lokalene til RVTS Øst i Nydalen. Kurset er gratis for psykologer som jobber kommunalt.

Tema:

 • Bortenfor ubehaget- innenfor huden. Hvithet som barriere for gode helsetjenester v/ Ingvill Hekne, psykolog i forebyggende psykisk helsetjeneste, Lørenskog kommune
 • Gruppesamtale: Hvor i arbeidet ditt kan strukturell diskriminering bli et tema? Hva gjør vi med det?
 • Kollegaveiledning.
 • FIP som mulig kanal: Hva når faginteresse og fagengasjement blir fagpolitikk? v/Jessica Harnischfeger, leder for Forening for interkulturell psykologi (FIP).
 • Deling fagstoff, info om portaler, kurs osv.

Les mer og meld deg på her

26. – 27. oktober: Innføringskurs for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

Innføringskurset gir kunnskap om kommunen som arbeidsplass for psykologer, om myndighetenes føringer, viktige juridiske rammebetingelser og ulike måter å ta psykologers kompetanse i bruk på i kommunale tjenester.

Kurset vil også gi innblikk i viktige nettverk og ressurser og er i seg selv en god arena for å bygge nettverk med andre psykologer som jobber i kommunale tjenester. Det vil være rikelig tid til erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger i plenum.

Tema:

 • Samfunnsoppdraget til psykologer i kommunale tjenester.
 • Konkret om roller og oppgaver som psykolog i kommunen.
 • Ulike roller og funksjoner psykologer kan ha og hvordan utvikle dem og romme dem?
 • Hvordan bruke psykologen i en forebyggende tjeneste for barn og unge?
 • Styrking av psykisk helse og livskvalitet for utsatte ungdommer i bydelen med fokus på kvalitet og kompetansebygging, inkludering, tilgjengelig hjelp med lav terskel.
 • Psykolog i kommunen, på lag med loven.
 • Psykologisk lavterskeltilbud i en stor kommune vs psykologfaglig arbeid i 6 små kommuner.
 • Ressurser og nettverk.

Les mer og meld deg på her

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.