Kommentar:

Advarer mot uvettig testbruk

Når nettsamfunnet Facebook brukes til å viderebringe psykologiske tester og tolkninger av svarene, er taperne først og fremst mennesker med psykiske lidelser. Det skriver Andreas Høstmælingen i denne kommentaren. Høstmælingen er rådgiver i Norsk Psykologforening og sekretær for foreningens testpolitiske utvalg.

Facebook har vært benyttet til å spre muligheten for å teste seg selv ved hjelp av den såkalte Rorschach-testen. Testen har stor autoritet som kartleggingsverktøy for å gi mennesker med psykiske vansker rett behandling. Ved å gi publikum tilgang til datagenererte tolkninger av resultatene, undergraves imidlertid formålet med testene. I siste instans blir pasientene skadelidende. Norsk Psykologforening vil derfor på det sterkeste advare mot praksisen.

En psykologisk test er nyttig bare i den grad den som tar testen ikke vet svarene på oppgavene som blir gitt. Et eksempel på dette kan være en test hvor man skal finne ut av om en person har matematikkvansker. Hvis man på forhånd vet svarene på oppgavene man får, vil man ikke få et riktig bilde av hvordan personen klarer seg i matematikk og man får et helt galt beslutningsgrunnlag for å avgjøre hva som er nødvendige hjelpetiltak. En utvikling hvor tester og testmateriale blir offentliggjort på internett, gjør at verktøy for å finne ut hva slags hjelp folk trenger, blir ugyldige. Dette kan medføre at utredning og behandlingsprosesser tar lengre tid enn nødvendig, noe som vil medføre en ekstrabelastning på både pasienter og helsevesen.

Ved å gjøre en test elektronisk tilgjengelig uten at man har tilgang på kvalifisert personell, oppstår også etiske problemer. En psykologisk test kan gi indikasjoner på problemområder som personer kan ha behov for å jobbe med, og således være utgangspunkt for psykologisk behandling. En test gir imidlertid ikke ”sanne” svar. Resultatene må alltid sees i sammenheng med og tolkes ut i fra annen tilgjengelig informasjon om personen. Det er sentralt at den som tar testen, er godt informert om hva testresultatene sier noe om og hva de ikke sier noe om. Ingen psykologisk test må derfor brukes uten at man har tilgjengelig fagpersonell som kan sørge for at testen blir administrert på riktig måte, tolket på riktig måte, at man sikrer at resultatene blir satt i riktig kontekst og forklart på rett måte samt at man sikrer at man får den oppfølgingen man kan ha behov for i forbindelse med tilbakemeldinger om resultater.

Rorschach-testen er myteomspunnet og det er knyttet mange kontroverser og diskusjoner rundt bruken. Det som er uomtvistelig er at den er blant de eldste psykologiske testene som eksisterer og at den har en viss autoritet. At man sprer testen via Facebook og gir tilgang til en datagenerert skåring som forteller noe om ens personlige problemer, er etisk meget problematisk. For sårbare mennesker som har det vanskelig og tar en slik test, uten at man har tilgjengelig fagpersonell som kan hjelpe en å sette resultatene i kontekst kan resultatene bli dramatiske.

Når Norsk Psykologforening nå går ut og advarer på denne måten, stiller vi oss selvsagt til hoggs for beskyldninger om å bidra til informasjonsspredningen som vi selv advarer mot. Det er imidlertid viktig for oss å advare brukere av denne facebookapplikasjonen: en psykologisk test brukt på denne måten forteller ikke sannheten om hvem du er.

Mange vil sikkert synes at det å ta en psykologisk test på sider som Facebook er uskyldig moro. Prisen er at vi ødelegger viktige metoder for å hjelpe mennesker med psykiske lidelser.

Les oppslag om saken i Dagbladets nettutgave 20. desember 2009.

Emneord: tester

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.