Vil øke antall avtalehjemler

Regjeringen har som mål å øke antall hjemler og bruke avtalespesialistene mer. Visepresident i Norsk psykologforening, Rune Frøyland, hilser initiativet velkommen og sier det på sikt vil bidra til reduserte ventetider og bedre pasientbehandling.

Helse- og omsorgsdepartementet tok høsten 2013 initiativ til en dialogprosess mellom Den norske legeforening, Norsk psykologforening og de regionale helseforetakene. Målet for prosessen var å finne løsninger for hvordan avtalespesialister skal brukes mer. Fredag 20. mars hadde partene et avsluttende møte.

Frøyland sier avtalespesialistene er et godt tilbud og er glad for at regjeringen når sier de vil bruke dem mer.

Visepresident i Psykologforeningen Rune Frøyland, leder i Legeforeningen Sverre Dølvik, helse- og omsorgsminister Bent Høie, fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest Hilde Christiansen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Steinar Marthinsen, konst. direktør for helsefag, forskning og utvikling i Helse Midt Henrik Sandbu.

– Målet er å øke antall avtalehjemler og at avtalespesialistenes pasienter skal få samme rettigheter som hos det offentlige, opplyser han.

Partene enige om å få på plass et forpliktende samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene. Detaljene rundt samarbeidet skal utarbeides i fellesskap av Legeforeningen, Psykologforeningen og de regionale helseforetakene samtidig som avtaleverket reforhandles i 2015. Endringene implementeres i starten av 2016.

Partene er enige i at det skal startes et pilotprosjekt hvor avtalespesialister vurderer og tildeler pasient- og brukerrettigheter. Prosjektdetaljene vil være klar høsten 2015.

Det er mer enn 1 500 avtalespesialister i Norge, legespesialister i somatiske fag, psykiatere og psykologer. Avtalespesialistene utfører omtrent 30 prosent av all poliklinisk behandling i landet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.