Vil fylle kunnskapshull om psykiske lidelser

Spørsmål: Hva slags tilbud får personer med lettere psykiske lidelser*? Svar: Vi aner ikke! Psykolog-
foreningen vil vite mer og spør nå medlemmene til råds.

– Det er fortsatt dype hull i kunnskapen om hva slags tilbud som gis for å hjelpe personer med psykiske lidelser,  et av Norges største folkehelseproblemer .

Det sier fagsjef Anders Skuterud i Norsk psykologforening. Kunnskapsmangelen er bakgrunnen for at Psykologforeningen nå sender ute et spørreskjema til medlemmene:

  • Hvem gir hjelp?
  • Hvor stort er omfanget? lyder to av spørsmålene.

Gjennomgår primærhelsetjenesten

Skuterud viser til myndighetenes varslede gjennomgang av primærhelsetjenesten. En stortingsmeldingen skal etter planen legges fram i 2015. Utgangspunktet er blant annet at det skal ytes flere helsetjenester i kommunene, ikke minst på grunn av flere eldre og sykere pasienter.

Anders Skuterud

Anders Skuterud

– Den politiske ledelsen i departementet har uttalt at psykiske helsetjenester vil spille en langt viktigere rolle i primærhelsetjeneste enn i dag. Derfor er det viktig å vite omfanget av psykologenes innsats for den aktuelle pasientgruppen: Vi må rett og slett vite hvem som gjør jobben, hva vi har å gå på og hva som må gjøres for å gi befolkningen det tilbudet de trenger, sier Skuterud

Forutsetter kompetanse

Han påpeker at myndighetene i 2012 lovfestet at kommuner har et «sørge for-ansvar» for psykisk helse i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ansvaret forutsetter kompetanse til å kunne diagnostisere, vurdere og behandle et bredt spekter av psykiske lidelser i kommunen.

I tråd med politiske planer har fastlegene hatt ansvar for å gjøre mye av denne jobben. Tilbudet til personer med lettere psykisk lidelser har imidlertid ikke vært godt nok. Det ble fastslått av Forskningsrådet da de for noen år siden la fram sin  rapport om evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

– Nå når det kommunale helsekartet tegnes på nytt, er det naturlig at Psykologforeningen bidrar med kunnskap, sier Anders Skuterud.

 

* Psykiske lidelser er psykiske plager med en intensitet som gjør at de kan diagnostiseres i henhold til ICD 10. Skillet mellom lettere psykiske lidelser og alvorlige psykiske lidelser er ikke godt faglig etablert i detalj. Enkle fobier, andre avgrensede angstlidelser, lettere til moderate depresjoner, lettere spiseforstyrrelser, lettere ruslidelser m.m. defineres som lettere psykiske lidelser.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.