Vil bekjempe fattigdom med psykiske helsetjenester

Erna Solberg. Foto: Høyre

Erna Solberg. Foto: Høyre

Erna Solberg vil ha flere psykologer i kommunen. Effektive psykiske helsetjenester i førstelinjen kan være et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom, mener hun.

”Fastpsykologer” er begrepet hun flagget under Unge Høyres landsmøte i slutten av juni. Hun er ikke minst bekymret for unge som slutter på skolen fordi de sliter, og etter noen år risikerer å manifestere seg i uførestatistikken.

- Vi vet at mange unge ikke fullfører utdanning på grunn av psykiske helseproblemer. Derfor må vi komme tidlig inn med hjelp, sier hun til psykologforeningen.no.

Kunstig skille

Hun vil ha psykologer som fast innslag i kommunehelsetjenesten. Profesjonen hører naturlig hjemme i den tverrfaglige staben hun vil integrere i førstelinjen med fastlegekontoret som nav. Hun ser for seg at de fleste pasientene henvises fra fastlegen.

- Ofte blir psykiske helseproblemer kamuflert som fysisk sykdom. Dermed får ikke pasienten den hjelpen han eller hun trenger. For at vi skal bli flinkere til å fange opp hva som er det reelle behovet, må grensene mellom fysisk og psykisk helse bygges ned og vi må ha flere profesjoner å spille på, sier Høyre-lederen.

- Det må bli like lett å få hjelp for et psykisk helseproblem som for influensa, sier hun.

Solberg er opptatt av skape systemer som bryter tendensen til at lettere psykiske lidelser forsterkes fordi de ikke blir fanget opp tidsnok. I tillegg til øremerkede midler til skolehelsetjenesten, ønsker hun også faste psykologer.

- Det er ikke alltid en trøstende samtale hos helsesøster er nok, sier hun.

Bekymringen gjelder både unge og voksne som sliter: Det er om å gjøre å sørge for at sykdomskarrieren blir så kort som mulig.

Barnefattigdom

Hun mener det er en stor risiko for at voksnes ”utenforskap” også kan gå utover neste generasjon i familien.

- Psykiske helseproblemer bør ikke være en utstøtingsmekanisme. Å tilby kvalifisert hjelp til foreldre som sliter, er viktig for å forebygge det som kan utvikle seg til fattigdom blant barn, mener Solberg.

Høyre-lederen mener vi totalt sett må ha flere psykologer for å fylle behovene.

- Vi trenger å øke antallet, sier hun.

Fastpsykologen mener hun kan finansieres på samme måte som fastlegene, gjennom kommunal grunnbevilgning og trygderefusjon for konsultasjoner. I første omgang ser hun for seg prøveprosjekter i utvalgte kommuner. Erfaringene herfra skal brukes som grunnlag for en ordning som etter hvert skal omfatte hele landet.

Gå til Erna Solbergs tale til Unge Høyres landsmøte.

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.