Utredningsverktøy oversatt til tegnspråk

Sentrale verktøy for utredning av personer med psykiske helseproblemer er nå oversatt til norsk tegnspråk. Prosjektleder Beate Øhre mener arbeidet er et viktig skritt for å unngå feildiagnostisering av tegnspråklige døve og tunghørte personer.

Hun sier at alle skal ha et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern, men at kommunikasjonsproblemer og mangel på egnede utredningsinstrumenter kan legge hindringer i veien.

Derfor har Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse utarbeidet tegnspråkversjoner av MINI: Internasjonalt nevropsykiatrisk intervju og selvutfyllingsskjemaene Symptom Checklist 25 (SCL-25), Basic Character Inventory (BCI) og Traumatic Experiences Checklist (T.E.C.).  Disse er nå under utprøving.

Beate Øhre

Beate Øhre

Tegnspråkstøtte

Anerkjente utredningsinstrumenter er dermed gjort tilgjengelig i et format som kan bidra til mer presis og pålitelig utredning og diagnostisering, sier psykologspesialist Beate Øhre ved NSHP.

Utredningsverktøyene er oppdelt i videosekvenser som er lagret på CD-rom/DVD. Videosekvensene viser på tegnspråk de spørsmålene som vanligvis formidles muntlig av psykolog eller presenteres som et spørreskjema.

- Mange døve og tunghørte har tegnspråk som hovedspråk og trenger støtten som tegnspråket gir til skriftspråket, sier Øhre.

Det optimale er at tegnspråklige personer blir utredet og behandlet av fagfolk med tegnspråkkompetanse, men slik er virkeligheten imidlertid ikke.  I det vanlige helsevesenet er derfor bruk av tegnspråktolk en forutseting for utredning og behandling av tegnspråklige pasienter. Tegnspråklige versjoner av utredningsinstrumenter vil ytterligere forbedre presisjonen av utredning når de blir brukt som supplement til den kliniske undersøkelsen.

- I verste fall kan kommunikasjonsproblemer og mangel på språklig presisjon lede til feildiagnostisering og at pasienten gå glipp av riktig behandling, sier Øhre.

Kvalitetssikring

De oversatte utredningsverktøyene kan benyttes av psykologer uten tegnspråkkompetanse i samarbeid med en tegnspråktolk. Behandler og tolk må forberede seg sammen, og tolken må ha satt seg inn i utredningsverktøyet på forhånd slik at det kan simultanoversettes til pasienten i utredningssituasjonen. Du kan bestille utredningsinstrumentene til selvkost direkte av Beate Øhre . Veiledning i bruken av instrumentene vil bli gitt.

Situasjon fra DVD

Situasjon fra DVD

Øhre sier det har vært et møysommelig arbeid å kvalitetssikre tegnspråkversjonen av utredningsverktøyene. Det har skjedd i et nært samarbeid mellom klinisk personell med tegnspråkkompetanse, profesjonelle tolker og andre tegnspråklige personer.

Utredningsverktøyene ble først oversatt til tegnspråk, deretter tilbakeoversatt til skriftspråk av tegnspråklige personer uten psykologisk kompetanse. Prosessen pågikk til de tegnspråklige versjonene stemte overens med originalene. Validering pågår nå som en del av Øhres doktorgradsarbeid.

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse er en landsdekkende spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser for tunghørte, døve og døvblinde, driver forsknings- og utviklingsarbeid, samt undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og fagfolk.  NSHP har også regionalt behandlingsansvar for helseregion Sør-Øst.

I Norge er det cirka 5000 tegnspråklige døve og tunghørte personer.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.