Kurs:

Utredning av språkvansker og funksjonsvansker hos barn

Barn hvisker til barn. Foto: YAY Micro

NEPSY er en metode som gir psykologer en unik mulighet til å undersøke barns språkvansker i tillegg til andre funksjonsvansker. Nå har du som er psykolog anledning til å melde deg på Psykologforeningens introduksjonskurs.

NEPSY er en utredningsmetode som bare kan administreres av psykologer.
Den gir en unik mulighet til å undersøke barns språkforsinkelse og språkvansker i tillegg til å kunne foreta en kartlegging av oppmerksomhets- og eksekutiv-funksjonene, sensori-motoriske og visuo-spatiale vansker samt innlæring og hukommelsesfunksjoner.

Gjennom dette får en frem en individuell funksjonsprofil for det enkelte barnet.

Gå til påmelding

Innhold og metode

NEPSY-testen blir gjennomgått i detalj og det blir anledning til å øve seg og få kunnskap om hvordan man best mulig administrerer det omfattende materialet. Det vil også være fokus på nevropsykologisk tenking og forståelse samt gjennomgang av mulige utfall på de enkelte deltestene. Dette danner grunnlag for en innføring i tolkning av resultatene.

NEPSY- II har nylig utkommet i svensk utgave med utvidet aldersspenn opp til 16 år og flere delprøver. Det arbeides med å utvikle en norsk versjon.
Kurset vil også ha noe fokus på det som er nytt i NEPSY-II. Da flesteparten av NEPSY-deltestene inngår i NEPSY-II vil brukere av begge utgavene ha utbytte av kurset.

Målgruppe

Kurset er et introduksjonskurs rettet mot nybegynnere og lett øvede NEPSY-brukere. Kurset krever noe forkunnskap i psykometri og nevropsykologisk tenkning.

Alle deltakerne bør medbringe NEPSY-testmaterialet, minimum NEPSY håndbok og administrasjonsbok, for å få mest mulig ut av kurset.
Psykologforeningens testkurs er forbeholdt psykologer.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.