Utilregnelighetsutvalget i startgropa

Grete Faremo

Grete Faremo

25. januar oppnevnte regjeringen utvalget som skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruk av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. Utvalget ledes av tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn. Med på laget har han blant andre Jim Åge Nøttestad, psykologspesialist ved St. Olavs Hospital.

Bakgrunn for oppnevnelsen er de prinsipielle spørsmålene som oppstod i kjølvannet av 22. juli-rettssaken. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo sier det er viktig for folks rettsfølelse å ta lærdom av alle sider ved straffesaken.

– Det grunnleggende spørsmålet er i hvilken grad personer med alvorlige psykiske lidelser skal ilegges strafferettslig ansvar for sine handlinger, sier hun. 
Utvalget skal blant annet se nærmere på ordningene i Sverige og Danmark.
- De synes å ha løsninger som i større grad enn vår hindrer at personer som begår alvorlige forbrytelser går fri, uten å få noen form for reaksjon, uttaler statsråden i en pressemelding.

En utredning skal foreligge innen 14. september 2014.

Utvalget skal:

  • Vurdere rettspsykiatriens rolle i straffesaker der det er tvil om tiltaltes tilregnelighet.
  • Se på påtalemyndighetens og domstolens innhenting, bruk og kvalitetskontroll av rettspsykiatriske sakkyndigerklæringer, og om det bør innføres krav til hvem som kan opptre som rettspsykiatrisk sakkyndige.
  • Vurdere om det bør gis regler for hvordan en rettspsykiatrisk undersøkelse skal foregå og hva erklæringene skal inneholde.
  • Ta stilling til om mandatet til Den rettsmedisinske kommisjon ivaretar domstolenes behov for ekstern kontroll av rettsmedisinske sakkyndigvurderinger.
  • Vurdere hvordan samfunnsvernet best ivaretas når en utilregnelig blir dømt til særreaksjonen tvungent psykisk helsevern.

Gå til utvalgets mandat.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.