Undervisning og trening bør supplere behandling

Personer med alvorlig psykisk lidelse kan ha stor nytte av at fysisk trening og undervisning i egen diagnose supplerer behandling. Det viser en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Tiltak som ferdighetstrening og undervisning, bostøtte, fritidsaktiviteter og arbeidsrehabilitering kan utgjøre en stor forskjell for personer med alvorlig psykisk lidelse. Det fremgår av rapporten Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelse . 17 systematiske oversikter med høy metodisk kvalitet ble inkludert i rapporten.

Flere av de omtalte tiltakene er vedtatt ved lov og tilbys gjennom spesialisthelsetjenesten eller i kommunen.

Undervisning i legemiddelbruk

Målgruppe for støtte- og oppfølgingstiltak var blant annet pasienter med schizofreni , bipolar lidelse, alvorlig depresjon, psykisk lidelse og rusmisbruk i kombinasjon, posttraumatisk stress lidelse og blandete grupper med ulike former for alvorlig psykisk lidelse. Tiltakene er gitt i tillegg til vanlig behandling for å fremme helse og hindre tilbakefall.

Undervisning i egen diagnose, sykdomsforløp og behandling førte til  færre tilbakefall og reinnleggelser for pasienter med bipolar lidelse og schizofreni.

Til kunnskapsenteret.no opplyser forsker Astrid Austvoll-Dahlgren at pasienter som fikk undervisning, var mer fornøyde enn de som bare fikk vanlig behandling.

Arbeid og kultur

Også informasjon om kosthold, trening, bruk av helsetjenester og opplæring i legemiddelbruk utført av farmasøyter i kommunen gjør nytte, heter det..

Nasjonale retningslinjer trekker fram arbeid og deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, som viktig for ettervern og for en meningsfull tilværelse.Det er lite forskning om effekter av kultur- og fritidsaktiviteter for personer med alvorlig psykisk lidelse.

- Vi fant imidlertid at fysisk aktivitet som tiltak for pasienter med alvorlig depresjon fører til bedre psykisk helse på kort sikt. Dokumentasjonen her var av middels kvalitet, forteller Austvoll-Dahlgren til Kunnskapsenteret.no.

Rapportforfatterne understreker at dokumentasjonen varierer i kvalitet.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.