Tjenestekvalitet forutsetter lokal handlefrihet

− Lokal handlefrihet er en forutsetning for høy kvalitet på offentlige helsetjenester og understøtter myndighetenes mål om ”Pasientens helsetjeneste”. 

Det sa Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard da foreningens foretakstillitsvalgte var samlet til konferanse i Asker 10.-12. september.

Mer tid til pasientene og lokalt organiserte helsetjenester. Det er målet for Akademikerne Helse som i disse dager sitter i mekling med Spekter, sykehusenes arbeidsgiverorganisasjon. Meklingsfristen er 24. september. Uten en løsning blir det streik fra midnatt denne datoen.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Hofgaard viser til regjeringens mål om å bygge  Pasientens helsetjeneste . Slagordet har vært framholdt både i taler og offisielle dokumenter. Det uttrykker blant annet viljen til å heve tjenestekvaliteten. Psykologpresidenten mener tjenestekvalitet forutsette kompetente ledere som får mer ansvar og beslutningsmyndighet enn de har i dag. Han understreker at beslutninger må skje i tett samarbeid med de ansatte og nær dem tjenesten er til for.

Hånd på rattet

− Sykehusene er avhengig av at ansatte og ledere opplever eierskap til drift og utvikling. Det er en forutsetning for effektivitet og kvalitet som kommer pasienten til gode. Da må de ansatte oppleve å ha en hånd på rattet, ikke bli sentralstyrt. Det er dette vi nå vil ha gjennomslag for, sier han.

Ingvild Gregersen

Ingvild Gregersen

Lokal autonomi er utgangspunkt også for engasjementet til Ingvild Gregersen, foretakstillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold. 

− Mange av våre brukere har behov for tjenester fra ulike instanser. Det krever samhandling. Når vi skal etablere et helhetlig tilbud til pasienter og brukere, er det viktig at tjenestetilbudet er tilpasset lokale forhold, sier hun.

Anbefalingen forankrer hun blant annet i Helsedirektoratets veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne,  Sammen om mestring

− Det er blant annet gjennom direkte pasient og brukerkontakt, samarbeidsmøter og kontakt med kommunehelsetjeneste vi får vite hvor skoen trykker, og hva vi må tenke videre. Dette er i tråd med Helsemyndighetenes egne faglige anbefalinger og helt i tråd med hva vi selv ønsker i forhandlingene, sier Gregersen.

Hun sier man må kunne tilpasse fordeling av ansvar, oppgaver og utforming av tjenestene til de lokale forholdene, hvis spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles til å understøtte og ikke erstatte kommunale tjenester i framtiden.

Arbeidsmiljø

Tommy Sotkajærvi

Tommy Sotkajærvi

Foretakstillitsvalgt Tommy Sotkajærvi ved Finnmarkssykehuset understreker den lokale selvbestemmelsens betydning for arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Han henviser til internasjonale studier som dokumenterer at jo mindre innflytelse du har på egen arbeidssituasjon, jo mer er du utsatt for overbelastning, stress og sykefravær.

− En helsetjeneste med dårlig arbeidsmiljø og mye fravær vil i liten grad være i stand til svare på pasientenes behov, sier han.

Han sier lokal handlefrihet er spesielt viktig for et område som Finnmark som hele tiden kjemper for å rekruttere og holde på fagkompetanse.

− På landsbasis er vi for eksempel blant de dårligst stilte når det gjelder spesialister. Uten stor lokal handlefrihet vil Finnmarkssykehuset være dårligere rustet til å ta grep for å gi finnmarksbefolkningen et kompetent behandlingstilbud innen psykisk helse, sier han. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.