Hedersgjest:

Tid for nye ansikter

Jogeir Sognnæs

Jogeir Sognnæs

Han har travle tider nå. Jakten på presidentskap, sentralstyremedlemmer og fagetikere er i full gang. For til høsten er det landsmøte og tid for nye ansikter i foreningens styrende organer. Leder av Psykologforeningens valgkomité, Jogeir Sognnæs, er månedens Hedersgjest på psykologforeningen.no

Åtte raske om Sognnæs.

Les om spalten Hedersgjest.

Gå til andre hedersgjester.

– Det mangler ikke på kandidater. Foreløpig har jobben vært enkel. Dette er en demokratisk prosess, der vi både får tips og mer formelle forslag, og selv leter etter talenter eller stemmer som fortjener å bli hørt, forteller han.

Han sier at den vanskelige delen av denne jobben først begynner nå, når det skal velges bort noen.

– Jeg har litt Drillo-følelse. Alle kan ikke få plass på landslaget. Det var enklere å sitte i valgkomiteen i lokalavdelingen. Når vi nå skal sette sammen det teamet av ledere som skal styre Psykologforeningen i neste landsmøteperiode må vi tenke helhet, sier han.

Han påpeker at Psykologforeningens lover spesifiserer at foreningen skal sørge for en bred sammensetning der hensyn blir tatt både til geografi, tariffpolitiske- og faglige områder.

– Kjønnsbalanse er selvfølgelig også viktig, selv om det ikke står eksplisitt i Lover for Norsk Psykologforening , understreker han.

Hjertebarn

Valgkomiteens leder er til daglig ansatt i Fjell kommune på øya Sotra utenfor Bergen. Der leder han et team på 10 pedagoger og psykologer i PP-tjenesten, og insisterer på at han gleder seg til hver eneste dag på jobben – den han har vært tilknyttet nesten hele sin yrkeskarriere. Bortsett fra et snaut år som klinisk psykolog i forskningsprosjektet «Barn i Bergen» i 2003, har Jogeir jobbet i PP-tjenesten siden han tok embetseksamen i 1992. Han er stadig like begeistret av å kunne jobbe med barn og unges oppvekstvilkår, både på systemnivå og direkte klinisk, hvilket er et privilegium, ren lykke, bedyrer han. Hjertebarna er de utviklingshemmede, barna med særlig store behov.

I tillegg til jobben i Fjell PPT har han i mange år undervist, de siste årene i en 20 prosent stilling på Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, med undervisningsansvar og delansvar for studentenes PPT praksis.

Sterkt kommuneengasjement

– Jeg har lenge hatt et sterkt engasjement for kommunefeltet, lenge før dette ble et satsingsområde i foreningen. Var tidlig med i det som het ”Fagutvalg klinisk arbeid i skolen” og var med på å legge ned denne fordypningen. Jeg har også i 15 år sittet i styret for det som nå heter ”Forum for psykologer kommunen”, og som tidligere het ”Forum for psykologer i skolen”.

Månedens hedersgjest har alltid vært fagpolitisk engasjert og har solid erfaring fra sentrale posisjoner i Psykologforeningen. Blant annet satt han selv i ni år i Sentralstyret frem til 2010. Han tror dette er grunnen til at han for snart tre år siden ble Valgkomiteens leder.

– Jeg ble nok oppfattet som å ha bred politisk forankring, og som å ha et overordnet perspektiv. Kanskje var håpet at jeg også skulle kunne bidra med mine lederevner, sier han.

Åpen kritikk

På spørsmål om hva han krever av et godt sentralstyre svarer han raskt:
– Jeg vil kreve et aktivt og sterkt engasjement og evnen til overordnet tenkning.

Det er ingen hemmelighet at det etter siste landsmøte kom åpen kritikk av daværende valgkomite. Derfor ble den nye komiteen ”pålagt” av landsmøtet å komme sammen innen tre måneder – og tok pålegget på stort alvor.

Erfaringene fra forrige periode har gjort at den nåværende valgkomiteen har vært opptatt av større gjennomsiktighet i sitt arbeid.

Intervjuet lokale ledere

-Vi har intervjuet sekretariatet i Oslo, og samtlige lokalavdelingsledere, blant annet. Det har vært viktig for oss å bli godt opplyst om de som innehar verv i sentralstyret i dag, og de har vi naturligvis også hatt samtaler med. Det sier seg selv. Jeg syns vi har hatt en god prosess. Framover vil vi blant annet legge vekt på å gi gode tilbakemeldinger til alle dem som har sagt ja til å være kandidater, men som av ulike grunner ikke kommer med i den endelige kabalen. Valgkomiteen skal bekjentgjøre sin innstilling for medlemmene seinest i midten av juli.

– Vi er forberedt på at det kan bli mer utfordrende å finne kandidater til Fagetisk råd (FER) og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK) .

– Valgkomiteen har tidligere fått færre forslag til disse organene. Dette kan blant annet handle om at FER har sin base i Bergen. Selv om AFEK har hatt sin base i Oslo har ikke reiseavstander vært like vektlagt for dette utvalget .  Jeg oppfordrer alle interesserte til å melde seg. Det er fortsatt tid til å bli med i vurderingen.

Selv om det ble lagt et visst forventningspress på valgkomiteen etter landsmøtet, bedyrer Jogeir at det har vært morsomt å lede denne flotte gjengen.
– Vår største utfordring som valgkomite er nok at vi også bør fornye valgkomiteen. Så da blir det stolleken for oss i løpet av våren.

Åtte raske

Flink til: Å være analytisk og ha god organisasjonsforståelse
Dårlig til: Simultankapasitet. Er en klassisk mann
Redd for: Høyder
Opptatt av utenfor jobben: Å flytte stein. Gleder meg til sommeren og alle prosjektene som venter på tomta mi. Jeg planter ikke noe, jeg rydder bare i skog, stein og kratt
Hvis ikke psykolog: Pensjonert ballettdanser eller helikopterpilot
Favorittbok: Jeffrey Archers Kane og Abel
Ser på: Homeland og Downton Abbey
Favorittnettsted: Google og VG

 

Hedersgjest

Psykologer markerer seg på et mangfold av arenaer, og vi vil gjerne løfte dem fram i lyset på psykologforeningen.no. I spalten Hedersgjest vil vi regelmessig  publisere intervjuer med gode fagfolk fra hele landet. Kjenner du noen som fortjener oppmerksomhet for stort eller smått, noe morsomt eller alvorlig som har allmenn interesse? Vi er avhengig av gode tips som sendes til  per@psykologforeningen.no.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.