Styrkete ferierettigheter ved sykdom

Fra og med 1. juli 2014 blir arbeidstakers ferierettigheter ved sykdom styrket. I hovedsak innebærer endringene at retten til utsatt ferie i forbindelse med sykdom blir utvidet.  Samtidig oppheves retten til økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie.

Etter gjeldende bestemmelse i ferieloven § 9 nr. 1 annet ledd må arbeidstaker ha vært helt arbeidsufør i minst seks virkedager etter påbegynt ferie for å ha rett til utsatt ferie. Endring fra 1. juli innebærer at arbeidstaker kan utsette ferien allerede etter første sykedag. Endringen samsvarer med lovens intensjoner om rekreasjon og hvile i ferieperioden. Dokumentasjonsplikt ved legeerklæring endres ikke.

Arbeidstaker kan etter nåværende § 9 nr. 1 tredje ledd i ferieloven kreve inntil 12 virkedager overført til påfølgende ferieår for ferie som på grunn av sykdom ikke er avviklet. Ved endring 1. juli oppheves rammen på 12 virkedager, slik at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet overføres til påfølgende ferieår.

Videre vil ferieloven § 11 nr. 2 annet ledd endres slik at arbeidstaker ikke lengre kan få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon. Ferie som ikke er avviklet overføres til påfølgende ferieår.

Kilder:

Forslag til endringer i ferieloven fra Arbeids- og sosialdepartementet

Endringer i ferieloven mv.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.