Stortinget etterlyser opptrapping i kommunen

Stortinget etterlyser en kraftig opptrapping av psykiske helsetjenester i kommunen og legger særlig vekt på tiltak for barn og unge. «Det trengs et særlig løft for lavterskel psykiske helsetilbud i kommunene», heter det i flertallsinnstillingen (Innst. 274 S) som Helse- og omsorgskomiteen vedtok i juni.

Innstillingen bygger på et representantforslag om bedre psykisk helsetilbud i kommunene fra Venstres Ketil Kjenseth og Sveinung Rotevatn.

Blant annet etterlyses en konkret plan for rekruttering av psykologer i kommunen, helt i tråd med hva Psykologforeningen tidligere har formildet i høringsuttalelser og møter med helsemyndighetene.

– Det er åpenbart at Stortinget nå begynner å bli utålmodig. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at de ønsker å gjøre noe med det psykiske helsetilbudet i kommunene. Det gjorde også den forrige regjeringen. Vi vet at det nå jobbes med en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Men det er langt fra en slik melding til konkrete endringer i kommunens tilbud til befolkningen. Derfor har også vi klare forventninger om konkrete tiltak i Statsbudsjettet for 2015, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Komiteen påpeker at Samhandlingsreformens intensjon om samordning av helsetjenester er spesielt viktig for mennesker som har psykiske problemer.

Med henvisning til regjeringens varslede stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjenestene, understreker komiteen behovet for å samlokalisere tjenester i helsesentre med fastleger, psykologer, helsesøstre og psykiatriske sykepleiere.

Komiteen mener også at det må utvikles formaliserte kontaktflater mellom DPS/BUP, fastleger og øvrige kommunale helsetjenester. I tillegg kan avtalespesialistene brukes mer målrettet til utredning og behandling av psykiske lidelser, i samhandling med kommunehelsetjenesten.

Det «…må satses på nettbaserte tjenester som kan nå flere barn og unge tidlig i et sykdomsforløp. Et bedre hjelpetilbud handler ikke bare om mer personell, men også om nye måter å nå frem til folk på de arenaene de normalt sett befinner seg», heter det i innstillingen.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.