Støtter prinsippet om utviklingsfremmende tilknytning

"Utviklings-
fremmende tilknytning" bør innføres som nytt førende prinsipp når det skal vurderes hva som er barnets beste i barnevernssaker. Det mener Norsk Psykologforening, som dermed gir sin støtte til Raundalenutvalgets forslag i NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.

Utredningen ble lagt fram for daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i februar i år. Utvalget innførte begrepet ”utviklingsfremmende tilknytning”, som det mener bør ligge til grunn for alle vurderinger av omsorgsovertakelse, tilbakeføring, hjelpetiltak og samvær.

Barnets beste

Dette prinsippet bør ha forrang for det biologiske prinsipp og bør ligge til grunn når det skal vurderes hva som er barnets beste. Sentralt i vurderingen blir da hvorvidt tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersonene og barnet hindrer eller fremmer barnets utvikling

I en høringsuttalelse gir Psykologforeningen sin tilslutning til denne holdningen:”Psykologforeningen mener at utvalgets utredning og forslag på et overordnet nivå innebærer en bedre beskyttelse og vern av sårbare barn og i større grad vil ivareta intensjonen om at ”barnets beste” alltid skal være førende”, heter det.

Faglig krevende

Prinsippet om utviklingsfremmende tilknytning forutsetter at alle faktorer som reduserer kvaliteten på de voksnes omsorgssystem, vurderes nøye før man velger tiltak. Psykologforeningen påpeker at dette er faglig krevende: Man må være i stand til å tolke barnets atferd og behov ut i fra oppdatert kunnskap om tilknytningsteori. I tillegg må man kunne ta høyde for alternative forklaringsmodeller fra kunnskap om barns psykologiske normalutvikling og faktorer som kan påvirke denne utviklingen.

Man må også kunne vurdere hvordan diagnostiske og ikke-diagnostiske tilstander innvirker på barnets utvikling, og hvilke risikofaktorer og ressurser i familiesystemet for øvrig som kan ha betydning, heter det.

Last ned Psykologforeningens høringsuttalelse.

Les også: Utviklingsstøtte viktigere enn biologi.

Emneord: barn og unge , sakkyndig

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.