Større etterspørsel etter kommunepsykologer

Er etterspørselen etter kommune-
psykologer på vei opp? Flere stillingsannonser enn før tyder på det.− Utviklingen viser at flere kommuner tar de store folkehelseutfordringene på alvor, sier Tor Levin Hofgaard.

Grimstad, Lebesby, Sunndal, Rakkestad……. I marsutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening  er flere kommuner på jakt etter psykologer som kan jobbe full tid i faste stillinger.

Grimstad er ute etter en psykolog med erfaring fra forebyggende arbeid og familieterapi. Leder for Familiens hus, Bente Somdal, sier ansettelsen vil være et skritt på veien mot å realisere målet om helhetlige og koordinerte tjenester.

Samarbeid med brukerne

− Vi er et geografisk område med høy uføreandel også blant unge mennesker. Dette er en situasjon vi ønsker å endre. Da trenger vi kompetanse som kan gjøre folk i stand til å tro på sine iboende ressurser. Vi mener psykologer har verktøyene som trengs og at de på sikt kan bidra til en positiv utvikling sammen med andre faggrupper, og ikke minst brukerne selv, sier hun.

I følge Somdal skal psykologtilbudet være uten byråkratiske henvisningsrutiner. Målet er å komme kjapt inn med hjelp for å forebygge skjevutvikling.

Grimstad kommune mottar fra 2014 tilskudd fra Helsedirektoratet. Over en femårs-periode trappes tilskuddet gradvis ned. Deretter overtar kommunen selv det økonomiske ansvaret for psykologstillingen.

Prioriterer psykisk helse

I Rakkestad har de sett behovet for å ansette psykolog i flere år, men kommunen fant det først mulig etter etableringen av helsemyndighetenes tilskuddsordning.  Folkehelserådgiver og kommunelege Astrid Rutherford sier til psykologforeningen.no at ansettelsen er en naturlig konsekvens av ønsket om å prioritere arbeidet med psykisk helse i Rakkestad. Psykologen skal veilede faggrupper i skolehelsetjenesten og på helsestasjonen, i barnevernet, innen rus og psykiske helsetjenester osv. I tillegg skal hun behandle lettere psykiske lidelser ved de to legekontorene i kommunen.

− Vi ønsker å sette psykisk helse på dagsordenen. Da er det viktig med kompetansen som kommunepsykologen kan bidra med, sier Rutherford.

Folkehelseutfordring

Presidenten i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, vender tommelen opp for kommuner som ruster opp psykiske helsetjenester.

− Det viser at kommunene tar de store folkehelseutfordringene på alvor. Førstelinjen har en nøkkelposisjon i arbeidet for å ta tidlig tak i problemer og forhindre at de vokser seg større og alvorligere. I mange kommuner har det vist seg at psykologer bidrar svært positivt i tverrfaglig samarbeid. Derfor er det gledelig at stadig flere etablerer faste kommunepsykologstillinger, sier Hofgaard.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.