Stabilt nivå på psykiske lidelser

Bilde av vekt som balanserer. Foto: YAY Micro

Psykiske plager som angst- og depresjon, søvnvansker og redusert mestring er et betydelig folkehelseproblem i Norge, men mindre enn i andre land og nivået er stabilt. Det framgår av Folkehelseinstituttets nye rapport Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

– Over tid ser det ut til at nivået av betydelige psykiske plager i befolkningen er relativt stabilt, sier forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Rapporten viser ikke vesentlige forskjeller mellom helseregionene i Norge, og heller ikke mellom bosted (by-land).

Av de som har deltatt i undersøkelsen rapporteres det blant annet at:

  • 10,2 prosent har vært betydelig plaget av symptomer på angst og depresjon de siste 14 dagene. Av disse er 7,8 prosent menn og 12,4 prosent kvinner.
  • Livstidsforekomst for alvorlig depresjon beregnes til 15,6 prosent, og kvinner utgjør også her en større prosentandel med en forekomst på 19,7 prosent mot 11,0 prosent for menn.
  • 12,2 prosent av mennene og 20,6 prosent av kvinnene rapporterer om varige eller stadig tilbakevendende søvnproblemer i løpet av de siste 3 månedene. Andelen som oppgir søvnproblemer er særlig høy blant kvinner over 45 år.
  • Rundt 26 prosent av utvalget opplever liten grad av kontroll og mestring i hverdagen og andelen som rapporterer om redusert mestring er særlig høy blant eldre (42,9 prosent).

Datamaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse med temaet helse, omsorg og sosial kontakt i 2008. Dette er en landsrepresentativ undersøkelse hvor ca. 10 000 individer over 16 år blir trukket fra SSBs demografi- og befolkningsdatabase BEBAS.

Last ned Rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Emneord: forskning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.