Barnevernpanelet:

Små barn kan bli boende etter to år

Små barn som har vært under omsorg i to år, skal som hovedregel bli boende hos fosterforeldrene. De foresattes adgang til anke innsnevres, fosterforeldre får partsrettigheter. Ungdom kan være i fosterhjem fram til de er 23 år, og kan flytte ut og komme tilbake. Slik lyder noen av forslagene til Barnevernpanelet.

Hvordan skal barnevernet organisere seg bedre, sikre brukermedvirkning og imøtekomme stadig nye kompetansebehov? Og, er regelverket godt nok? Barne-, likestillings-og inkluderingsminister Audun Lysbakken nedsatte Barnevernpanelet for å få svar.

28. september overleverte panelleder Helen Bjørnøy sin rapport.

Forslaget som har fått mest oppmerksomhet, innebærer at det skal bli lettere for fosterforeldre å adoptere små barn de har hatt omsorg for i mer enn to år. Hensikten er å gi barna større stabilitet og trygghet enn i dag.

Last ned Barnevernpanelets rapport

- Vi foreslår at små barn som har bodd i fosterfamilie i mer enn to år, i hovedregel skal fortsette å bo hos fosterforeldrene, sier panelets leder Helen Bjørnøy til NRK.

Barnevernpanelet vil at det kommunale barnevernet skal rustes kraftig opp, og at det statlige barnevernet skal få et særtjenesteansvar. - Det er de ansatte i det kommunale barnevernet som er nærmest de barna og de familiene som skal hjelpes. Både organiseringen av barnevernet og tildelingen av ressurser må gjenspeile dette, sa Bjørnøy under sin presentasjon onsdag.

Ingen barnevernstjenester skal ha under fem fagårsverk. Panelet forslår at alt tilsyn med barnvernstjenester legges til Helsetilsynet v/fylkesmannen. Bufetat underlegges dette tilsynet. Dagens anbudsordning erstattes av langvarige driftsavtaler.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.