Sier nei til heroinassistert rusbehandling

Et konsensusrpanel sier nei til å ta i bruk heroin i behandling av rusmisbrukere. Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, lyder begrunnelsen i en rapport som 1. september ble overrakt helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen.

Rapporten er skrevet av et konsensuspanel ledet av forskningsleder Sverre Nesvåg. Panelet vender altså tommelen ned for å benytte heroin som virkemiddel i behandlingen.

Begrunnelsen er flerdelt:

  • Store deler av målgruppen er ikke inkludert i de internasjonale studiene av heroinassistert behandling. I hvilken grad denne gruppen ville kunne ha nytte av et slikt tilbud vet man derfor lite om.
  • Panelet vurderer effektene av heroinassistert behandling å være bare beskjedent bedre enn effektene av annen substitusjonsbehandling.
  • Internasjonale studier viser stort frafall i løpet av få år av behandlingen. Det er indikasjoner på at frafallet er størst blant pasienter med svakt nettverk, høy komorbiditet og svak sosial fungering, den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ tilbud

Forslaget om å tilby heroinassistert behandling til heroinavhengige ble drøftet av fagfolk og brukere på konsensuskonferansen som Forskningsrådet arrangerte 21. juni. Et bredt sammensatt panel står bak rapporten som i hovedsak bygger på materiale og innlegg fra denne konferansen.

Forslag om forsøk med å inkludere heroin i legemiddelassistert behandling er tidligere fremmet av Stoltenberg-utvalget. Et knapt flertall på fem av ni utvalgsmedlemmer gikk inn for et slikt forsøk.

Last ned rapporten Heroinassistert behandling. Rapport fra konsensuskonferansen 2011.

Emneord: behandling , forebygging , rus

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.