Statsbudsjettet:

- Savner krafttak for forebygging

– Vi hadde håpet på et krafttak for forebygging av psykiske helseproblemer i befolkningen og for reduserte ventelister i spesialisthelsetjenesten, men ser ingen spor av en slik satsing i årets statsbudsjett. Det sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening, etter at budsjettet ble presentert 8. oktober.

Hofgaard påpeker at Jonas Gahr Støre i sine første uker som helseminister bidro til å skape store forventninger om at han vil prioritere psykiske helse; forebygging og behandling.

Last ned budsjettproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– I statsbudsjettet er forventningene i liten grad omsatt i konkrete tiltak. Vi har fortsatt ingen samhandlingsreform for psykisk helse. Kommunene får ikke tilstrekkelige stimuleringsmidler til å bygge opp gode, lokale psykiske helsetilbud. Mest av alt virker det som om regjeringen trår vannet når det gjelder å få på plass ordninger som gjør det lønnsomt for kommunene å satse på psykisk helse.

– Dette til tross for at regjeringen selv påpeker at ”…personer med alvorlige psykiske lidelser er blant de som har svakest tilbud i kommunene og dårligst levekår”.

Et positivt signal er det at regjeringen utvider ordningen med støtte til kommuner som vil ansette psykologer.

-  Det viser at regjeringen har erkjent at psykologer i kommunen er en helt nødvendig ressurs for at befolkningen skal få et helhetlig, tverrfaglig helsetjenestetilbud. Et naturlig neste skritt vil være å gjøre kommunepsykologer til en fast ordning slik at personer med psykiske helseproblemer kan få et forutsigbart hjelpetilbud uavhengig hvor de bor.

Hofgaard minner om at Stortingets helse- og omsorgskomite i fjor ba regjeringen om å vurdere en fast finansieringsordning av psykologer i kommunen.

- Det skuffer at en slik ordning ennå ikke er på plass, sier han.

Last ned klipp fra statsbudsjettet for 2013

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.